سفارش آزمون
30 درصد تخفیف سفارش آزمون
 

دانلود ویرایش سوم کتاب Multiple Intelligence in the classroom

Multiple Intelligence in the classroom

نسخه الکترونیک کتاب Multiple Intelligence in the classroom

کتاب Multiple Intelligence توسط توماس آرمسترانگ به نگارش در آمده است و به تشریح نظریه هوشهای چندگانه ، نحوه تدریس ، ایجاد انگیزش و ارزشیابی در این بارهخ می پردازد. کتاب حاضر ، نسخه الکترونیک ویرایش سوم می باشد.

دانلود آزمونهای استاندارد Interchange Fifth Edition

interchnage fifth edition

مطلب حاضر در برگیرنده ویرایش پنجم آزمونهای استاندارد مجموعه نام آشنا ، معروف و قدیمی اینترچنج Interchange است . می توان گفت ویرایش جدید از لحاضا روش اموزش، تغییری در ان داده نشده است و از لحاظ ظاهری تغییرات بسیاری در ان اعمال شده هرچند بخش درک مطلب reading شاهد تغییرات محتوایی بوده است.

دانلود ویرایش پنج کتابهای استاد Interchange

interchnage fifth edition

ویرایش پنجم اینترچنج Interchange Fifth Edition

مطلب حاضر در برگیرنده ویرایش پنجم کتابهای استاد (Teacher’s Book ) مجموعه نام آشنا ، معروف و قدیمی اینترچنج Interchange است . می توان گفت ویرایش جدید از لحاضا روش اموزش، تغییری در ان داده نشده است و از لحاظ ظاهری تغییرات بسیاری در ان اعمال شده هرچند بخش درک مطلب reading شاهد تغییرات محتوایی بوده است.

دانلود کتاب The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca

The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca book

کتاب The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca به تشریح جامع و دقیق مفاهیم ، نظریات ، متون و کاربردهای رو به رشد حوزه مطالعه می پردازد. کتاب The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca مرجع کلیدی برای کسانی است که به دنبال مطالعه و تحقیق در حوزه Lingua Franca هستند. در ادامه توضیح Lingua Franca موجود است.

مجموعه آزمونهای درس به درس British First Friends 2

british first friends 2

مطلب حاضر دربرگیرنده آزمونهای درس به درس و دو آزمون جمع بندی از درسهای 1 تا 5 و 6 تا 10  از نسخه بریتیش کتاب فرست فرندز First Friends 2 می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.مجموعه آزمونهای درس به درس British First Friends 2 بهمراه کلید و فایل صوتی می باشد.مرجعی مناسب جهت طرح آزمون مراکز آموز زبان و ارزشیابی زبان آموزان.همانطور که ذکر شد ، سوالات از نسخه بریتیش تهیه شده است.

دانلود کتاب A textbook of Translation

a text book of translation

کتاب A textbook of Translation نوشته پیتر نیومارک (Peter Newmark ) است و معمولا به عنوان کتاب درس اصول و مبانی نظری ترجمه در دانشگاه تدریس می شود.همچنین کتاب Meaning-Based Translation نیز برای درس اصول و مبانی ترجمه توسط اساتید مترجمی زبان پیشنهاد و تدریس می شود.

دانلود کتابهای مجموعه First Result

first result book

مجموعه First Result

مطلب حاضر دربرگیرنده کتاب زبان آموز، کتاب کار ، کتاب استاد و آزمونهای درس به درس مجموعه First Result است.مجموعه First Result ویرایش تجدید شده و به روز شده FCE Result جهت شرکت در آزمون جدید و به روز First یا همان FCE می باشد.

دانلود کتابهای مجموعه Think

think student book

مجموعه آموزش زبان Think در دو نسخه امریکن و بریتیش توسط انتشارت کمبریج است که در 6 سطح ویژه دوره نوجوانان می باشد. مطلب حاضر دربرگیرنده کتابهای نسخه بریتیش  می باشد. کتابهای مجموعه Think  با فرمت PDF می باشد.

مجموعه آزمونهای درس به درس British First Friends 1

First Friends 1 British

مطلب حاضر دربرگیرنده آزمونهای درس به درس و دو آزمون جمع بندی از درسهای 1 تا 5 و 6 تا 10  از نسخه بریتیش کتاب فرست فرندز First Friends 1 می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.مجموعه آزمونهای درس به درس British First Friends 1 بهمراه کلید و فایل صوتی می باشد.