کاربرگرامی: جهت مشاهده بهتر سایت ، از مرور گر * فایبرفاکس * استفاده نمایید.
زبانکده اَوَس مرکز تخصصی تهیه آزمون زبان

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3

four Corners 3 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای آزمونهایی از دروس 1 تا […]

ادامه مطلب

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2

four corners 2 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 دارای آزمونهایی از دروس 1 تا […]

ادامه مطلب

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1

four corners 1 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 دارای آزمونهایی از دروس 1 تا […]

ادامه مطلب

نمونه سوالات ویرایش سوم درس به درس و استاندارد Solutions

solutions third edition pdf

نمونه سوالات ویرایش سوم درس به درس و استاندارد Solutions مطلب حاضر در برگیرنده نمونه سوالات ویرایش سوم درس به درس و استاندارد Solutions می باشد . که به صورت فایل Zip فشرده شده است.

ادامه مطلب

نمونه سوالات لتس گو Let’s Go 1

let's go 1 student book

نمونه سوالات لتس گو Let’s Go 1 این نمونه سوالات لتس گو Let’s Go 1 برای آشنایی زبان آموزان با نحوه آزمون آموزشگاهها و اساتید می باشد.

ادامه مطلب

نمونه سوالات فمیلی فرندز Family and Friends 1

family and friends 1

نمونه سوالات فمیلی فرندز Family and Friends 1 این نمونه سوالات فمیلی فرندز Family and Friends 1 جهت آشنایی دانش آموزان از نحوه آزمون اساتید طراحی گردیده

ادامه مطلب

نمونه سوالات فرست فرندز First Friends 3

first friends 3 student

نمونه سوالات فرست فرندز First Friends 3 این نمونه سوالات فرست فرندز First Friends 3 مخصوص زبان آموزان محترم جهت آشنایی با سوالات و آزمونهای آموزشگاههای مختلف می باشد و برای درک بهتر زبان آموزان تهیه شده است. هز آزمون به صورت یک فایل PDF می باشد که قابل ویرایش نیست این آزمونها به صورت نمونه […]

ادامه مطلب

نمونه سوالات فرست فرندز First Friends 2

نمونه سوالات فرست فرندز First Friends 2 این نمونه سوالات فرست فرندز First Friends 2 مخصوص زبان آموزان محترم جهت آشنایی با سوالات و آزمونهای آموزشگاههای مختلف می باشد و برای درک بهتر زبان آموزان تهیه شده است. هز آزمون به صورت یک فایل PDF می باشد که قابل ویرایش نیست این آزمونها به صورت نمونه […]

ادامه مطلب