نمونه سوالات استاندارد English Result

این بسته در برگیرنده آزمونهای تفکیکی و جمع بندی English Result از ۴ سطح آن و به صورت مجزا بهمراه کلید سوالات می باشد.سوالات با فرمت word و قابل ویرایش  و مناسب مراکز آموزش زبان جهت آزمون سازی است.

هر سطح علاوه بر آزمونهای درس به درس  ،همچنین دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال انگلیش ریزالت می باشد.

جهت دانلود آزمونهای تفکیکی و جمع بندی انگلیش ریزالت می بایست خریداری فرمایید.لینک دانلود بعد از فرایند خرید ، در رسید خرید به شما نشان داده خواهد شد و همچنین یک نسخه از رسید شما به ایمیل نیز ارسال می شود.

آزمونهای درس به درس و جمع بندی English Result elementary

آزمونهای درس به درس و جمع بندی English Result pre-intermediate

آزمونهای درس به درس و جمع بندی English Result Intermediate

آزمونهای درس به درس و جمع بندی English Result Upper-intermediate

آزمونهای تفکیکی و جمع بندی انگلیش ریزال