کتابهای Grammar Friends

کتابهای Grammar Friends (گرامر فرندز) بسته مکمل گرامری  مجموعه آموزشی فمیلی فرندز می باشد.در مطالب قبلی مجموعه آموزشی فمیلی فرندز (ویرایش یک و دو ) و کتابهای Reading and Writing که مکمل واژگانی این مجموعه است برروی سایت قرار گرفته است.

جهت دانلود ویرایش یک مجموعه آموزشی فمیلی فرندز (ویرایش امریکن) از لینک های زیر استفاده کنید.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان Grammar Space Beginner

 

جهت دانلود ویرایش دوم مجموعه اموزشی فمیلی فرندز  (ویرایش بریتیش) از لینک زیر استفاده کنید..

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود کتاب Longman Grammar of Spoken and Written English

جهت دانلود کتابهای Reading and Writing از لینک زیر استفاده نمایید.

جهت دانلود کتابهای Grammar Friends از لینک های زیر استفاده کنید.