آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2A

آزمون میان ترم و فاینال تاینی تاک 2A

این آزمون توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده و ویژه مراکز زبان و اساتید گرامی است. سوالات قابل ویرایش بوده و بدون فایل صوتی است.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود ویرایش دوم کتاب American File Starter

لازم به ذکر است زبان آموزان تنها می توانند از سوالات موجود برروی سایت بهره ببرند.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   نمونه سوالات استاندارد Tiny Talk

سوالات از تنوع بسیاری برخوردار می باشد. و تمرکز بر سوالات تصویری می باشد.