سفارش آزمون
 

مجموعه آزمونهای جمع بندی Pockets 1

pocket 1 student book

مجموعه آزمونهای پاکتز 1 دربرگیرنده آزمون از دروس مختلف کتاب Pockets 1 می باشد که می توان از آنها به آزمونهای مین ترم و فاینال یاد کرد و آن وابسته به نحوه سیلابس بندی مرکز زبان می باشد.این آزمونها توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

فایل آزمونها با فرمت DOCX قابل ویرایش و PDF می باشد.آزمونها فاقد سوالات Listening می باشند.

همچنین آزمونهای پاکتز 2 و 3 در حال طراحی می باشند . جهت دریافت و خرید این آزمونها با ما تماس بگیرید.در ادامه صفحاتی به عنوان نمونه در از این آزمونها قابل مشاهده می باشد.

 

مجموعه آزمونهای Pockets 1

آزمون پاکتز 1 درس 1 تا 3 – Pockets 1 unit 1 to 3 Exam

آزمون پاکتز 1 درس 1 تا 5 – Pockets 1 unit 1 to 5 Exam

آزمون پاکتز 1 درس 6 تا 8 – Pockets 1 unit 6 to 8 Exam

آزمون پاکتز 1 درس 6 تا 9 – Pockets 1 unit 6 to 9 Exam

 http://pic.avasshop.ir/pockets/1/Pockets%201%20unit%201-3jpg_Page3.jpg

http://pic.avasshop.ir/pockets/1/Pockets%201%20unit%201-5jpg_Page2.jpg

http://pic.avasshop.ir/pockets/1/Pockets%201%20unit%206-8jpg_Page2.jpg

http://pic.avasshop.ir/pockets/1/Pockets%201%20unit%206-9jpg_Page1.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *