این بسته در برگیرنده آزمونهای جمع بندی فمیلی فرندز ۳ (Family Friends 3 Assessment Exam) است که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.لازم به ذکر است این آزمونها براساس ورژن British طراحی شده است و مناسب ورژن امریکن نمی باشد.

این بسته حاوی ۳ آزمون از درسهای استارتر تا ۵ ، ۶-۱۰ ، ۱۱ تا ۱۵ می باشد.

هرآزمون دارای یک فایل قابل ویرایش سوالات  ، فایل  سوالات PDF ، کلید ، پاسخنامه و ۳ فایل صوتی است.تنوع سوالات بسیار عالی.

این آزمونها بارم بندی ۵۰ نمره ایی می باشد و مناسب مراکزی است که این سری کتابها را در ۳ ترم تدریس می کنند.