آزمون جمع بندی لتس گو ۲ (Let’s Go 2 Summative Exam) از کتاب ویرایش چهارم بوده و در برگیرنده آزمون درس ۱-۴ و ۵-۸ می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   آزمونهای فاینال Let's go Begin

این بسته دربرگیرنده ۲ فایل قابل ویرایش سوالات و ۲ فایل PDF سوالات می باشد. آزمونها فاقد فایل صوتی ، کلید و پاسخنامه هستند.

تنوع سوالات خوب می باشد و مناسب مراکزی است که این سری کتابها را در طول ۲ ترم تدریس می کنند.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   آزمون فاینال 3 Jolly Phonics