دانلود ویرایش سوم کتاب پسجز (Passages Third Edition)

کتاب استاد پسجز دو به این مجموعه اضافه شد.این مطلب دربرگیرنده دانلود ویرایش سوم کتاب پسجز (Passages Third Edition) می باشد.در ویرایش سوم کتاب Passages تغییر چشمگیری به جز تغییر متنهای انتهای هر درس دیده نمی شود و دیگر مطالب واژگانی ، ساختاری همانند ویرایش قبلی می باشد.لازم به ذکر است پیشتر مجموعه تست ویرایش 3 برروی سایت بارگزاری شده است.

Passages, Third Edition,

is a two-level, multi-skills course that will quickly and effectively move adult and young-adult learners of English from high-intermediate to the advanced level.

Passages, Third Edition, is the next generation of the highly popular and successful Passages franchise by Jack Richards and Chuck Sandy. This two-level, multi-skills course quickly and effectively moves adult and young-adult learners of English from the high-intermediate to advanced level. The fresh look, real-world content, all new video, and powerful new digital resources will ensure students remain highly engaged and motivated for success. Passages will open the door for students to communicate with greater proficiency, accuracy, and fluency through: • more sophisticated real-world grammar and vocabulary, • more thought-provoking discussions and academic writing activities, • more challenging listening and reading comprehension topics. Passages, Third Edition, provides an ideal follow-up for students who have completed beginning to intermediate-level courses, and works especially well as a sequel to Interchange Fourth Edition and Four Corners, two of the world’s most popular and successful courses for adult and young-adult learners of English.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   جواب کتاب کارو اسکریپت Passages

رمز فایلها : avasshop.ir

Files Password : avasshop.ir

دانلود – Download

دانلود PDF کتاب زبان آموز پسجز 1 – Passages 1 Student Book PDF

این مطلب را نیز از دست ندهید :   آزمون جامع و تستی Passages Third Edition

download-button

دانلود PDF کتاب کار پسجز 1 – Passages 1 WorkBook PDF

download-button

دانلود کتاب استاد پسجز 1 – Passages 1 Teacher Book PDF

به زودی

آزمونهای استاندارد و درس به درس پسجز 1 – Passages 1 Test Package

دانلود PDF کتاب زبان آموز پسجز 2 – Passages 2 Student Book PDF

download-button

دانلود PDF کتاب کار پسجز 2  – Passages 2 WorkBook PDF

download-button

دانلود PDF کتاب استاد پسجز 2 – Passages 2 Teacher Book PDF

1000 تومان – اضافه به سبد

آزمونهای استاندارد و درس به درس پسجز 2  – Passages 2 Test Package

رمز فایلها : avasshop.ir

Files Password : avasshop.ir