سفارش آزمون
 

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۲ First Friends

مجموعه آزمونهای فرست فرندز ۲ First Friends

این مطلب دربرگیرنده آزمون میان ترم و فاینال نسخه آمریکایی (American) کتاب فرست فرندز ۲ (First Friends 2 ) می باشد.نمونه سوال First Friends 2 Unit 1-3 وFirst Friends 2 Unit 1-5  و همچنین First Friends 2 Unit 6-10 و آزمون جامع و فاینال First Friends 2 Unit 1-10 را دربرمی گیرد. به درخواست کاربران گرامی ،لینک خرید هر آزمون به صورت مجزار تهیه شده است.

هر آزمون دارای ۳ فایل می باشد .دو فایل سوالات که یکی قابل ویرایش با فرمت word ودیگری PDF است.همچنین تمامی آزمونها دارای فایل صوتی می باشند.این آزمونها توسط گروه آموزشی اَوس طراحی شده است.

آزمونها براساس ویرایش امریکن تهیه شده است.

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/2/FF2%20%281-10%29jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/2/First%20Friends%202%20unit%206-10jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/2/first%202%20unit%201-3jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/first%20friends/2/ff2%20unit%20new%201-5jpg_Page1.jpg

 

 

آزمون درس ۱ تا ۳

آزمون درس ۱ تا ۵

آزمون درس ۶ تا 8

آزمون درس ۶ تا ۱۰

آزمون درس ۱ تا ۱۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *