مجموعه آموزشی In Focus در سه سطح توسط انتشارات کمبریج در سال 2014 به چاپ رسیده است. این مجموعه با توجه  به تحقیقات میدانی و در سه سطح Pre-Intermediate تا High Intermediate می باشد.کتاب استاد این مجموعه همچنین دربرگیرنده آزمونها و نمونه سوالات استاندارد این کتابها می باشد.

In Focus

is a corpus-informed, three-level (pre-intermediate through high intermediate) EFL course aimed at university and college students.

It is designed to build vocabulary, reading, discussion, presentation, and critical thinking skills. It is supplemented by a comprehensive range of dedicated digital components, which offer great flexibility and help to speed language acquisition. Each Student’s Book contains 12 topic-based units. Topics include Population, Environment, Sports, News, Fashion, Technology, Climate Change, and Gender Equality.

In Focus 1 Student Book PDF

500 تومان – افزودن به سبد خرید

In Focus 2 Student Book PDF

500 تومان – افزودن به سبد خرید

In Focus 3 Student Book PDF

500 تومان – افزودن به سبد خرید