سفارش آزمون
 

دانلود رایگان کتاب THE TRUTH ABOUT MANAGING PEOPLE

THE TRUTH ABOUT MANAGING PEOPLE

مطلب حاضر دربرگیرنده کتاب زبان اصلی و اوریجینال ” حقایقی در خصوص مدیریت مردم” (THE TRUTH
ABOUT MANAGING PEOPLE ) است. طبق گفته نویسنده این کتاب (Stephen P. Robbins) ، کتاب حاضر چکیده ایی از کتابهای حوزه مدیریت می باشد که مناسب علاقه مندان به فراگیری نکات و مباحث مدیریتی است.مسائلی چون ” استخدام ، انگیزه کاری ، رهبری ، ارتباطات ، کار گروهی ، مدیریت درگیری ها و دیگر موارد در این کتاب بحث می گردد.

THE TRUTH ABOUT MANAGING PEOPLE

I’ve organized this book around key, human-behavior related problem areas that managers face: hiring, motivation, leadership, communication, team building, conflict management, job design, evaluating performance, and coping with change.

Who was this book written for? Practicing managers and those aspiring to a management position—from CEOs to supervisor wannabes.

You’ll find each of the 63 topics in this book is given its own short chapter. And each chapter is essentially independent from the others. You can read them in any order you desire.

 THE TRUTH ABOUT MANAGING PEOPLE PDF

free download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *