آزمونهای استاندارد اسپیک نو  Speak Now

این بسته دربرگیرنده آزمونهای درس به درس ، میان ترم ، فاینال ، مصاحبه و تعیین سطح می باشد.پاسخ نامه ، کلید سوالات و فایلهای صوتی و همچنین متن آنها موجود است. آزمونهای استاندارد اسپیک نو  Speak Now با فرمت Zip می باشد که دارای فایل autorun جهت اجرا به صورت نرم افزاری است. 

 

 

Speak Now Testing Package

This package contains Unit Test , Midterm , Final ,interview and Placement Exam with audio file.Listening transcript , answer key are available.

  • A speaking component in every activity develops confident and successful speakers
  • Online Practice offers students extra opportunities to practice their speaking, including speak and record pronunciation activities for you to grade and give individual feedback on
  • Integrated video brings language to life and illustrates useful everyday language
  • Review pages and testing material enables students to check their progress.

آزمونهای استاندارد و درس به درس اسپیک نو 1 – Speak Now 1 Test Package

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود کتاب زبان آموز Speak Now 4 PDF

آزمونهای استاندارد و درس به درس اسپیک نو 2 – Speak Now 2 Test Package

آزمونهای استاندارد و درس به درس اسپیک نو 3 – Speak Now 3 Test Package

آزمونهای استاندارد و درس به درس اسپیک نو 4 – Speak Now 4 Test Package