سفارش آزمون
 

مجموعه آزمونهای جمع بندی Touchstone 2

touchstone 2 seconds edition

مجموعه آزمونهای تاچ استون 2

این مطلب در برگیرنده آزمونهای تستی و ارزیابی از ویرایش دوم تاچ استون 2 که توسط گروه اَوَس تهیه شده است. هر بسته آزمون دربریگرنده دو فایل سوال با فرمت ورد(word) و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمونهایی که دارای کلید می باشند در ذیل آنها ذکر شده است.

یک صفحه از این آزمون به طور نمونه برروی سایت بارگزاری می شود.

 

http://pic.avasshop.ir/books/touchstone%202%20unit%2010-12.JPG

آزمون تاچ استون ۲ درس ۱ تا ۳-Touchstone 2 Unit 1 to 3 Exam

آزمون تاچ استون 2 درس 4 تا 6 -Touchstone 2 unit 4 to 6 Exam

آزمون تاچ استون 2 درس 1 تا 6 – Touchstone 2 Unit 1 to 6 Exam

(کاملا تستی بهمراه کلید)

آزمون تاچ استون 2 درس 5 تا 8 – Touchstone 2 unit 5 to 8 Exam

(کاملا تستی)

آزمون تاچ استون ۲ درس ۷ تا ۹ – Touchstone 2 unit 7 to 9 Exam

آزمون تاچ استون ۲ درس ۷ تا 12 – Touchstone 2 unit 7 to 12 Exam

(کاملا تستی بهمراه کلید)

آزمون تاچ استون ۲ درس ۱۰ تا ۱۲- Touchstone 2 Unit 10 to 12

 

 

 

  1. شهنازعلاسوند says:

    Its really great to be in connection with u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *