ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان کانکت Connect  دربرگیرنده بسته کامل کتابها و فایلهای صوتی این مجموعه می باشد.

مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد و از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش می دهد.مراکز اموزش زبان می توانند از این مجموعه به عنوان پلی بین مجموعه های اموزشی فمیلی فرندز و امریکن فایل   و یا بک پک و تاپ ناچ استفاده کنند .

این مجموعه از متعلق به انتشارات کمبریج می باشد. کتابهای استاد ، زبان اموز و بسته نمونه سوالات پیشتر برروی سایت بار گزاری شده بود که مجدد در این مطلب به همراه کتاب کار و فایلهای صوتی درج شده است.

Motivation is encouraged through high-interest topics and lively activities. Each Student’s Book contains eight units divided into two-page lessons with full-color photographs and illustrations. Also included in each unit are ‘Get Connected‘ lessons which give students an opportunity to consolidate the English they are learning, and Theme Projects which help students connect their English to the world outside the classroom.

 

Connect 1 Student Book

این مطلب را نیز از دست ندهید :   نمونه سوالات استاندارد Connect 1

Connect 1 work Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 1 teacher Book

Connect 1 Test Bank

Connect 1 Audio File

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 2 Student Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 2 work Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 2 teacher Book

Connect 2 Test Bank

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان Busioness one:one

Connect 2 audio file

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 3 Student Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 3 work Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 3 teacher Book

Connect 3 Test Bank

Connect 3 Audio File

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 4 Student Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 4 work Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect4 teacher Book

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Connect 4 test Bank

Connect 4 Audio File

Connect All Books Workbook Answer Key :کلید کتاب کار کانکت