مجموعه آزمونهای four corners 4

four corners 4

 آزمونهای four corners 4

در این مطلب آزمونهای آماده کتاب فورکرنز ۴ Four corners که از ویرایش دوم سطح چهار مجموعه اموزشی فورکرنز تهیه شده است را در اختیار شما قرار می دهیم.

در ادامه نام آزمونها و تعداد دروس امتحانی آنها مشخص شده است. هر آزمون دربرگیرنده ۲ فایل قابل ویرایش سوال با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی است.آزمونهای آماده کتاب فورکرنز ۴ (Four Corners 4 ) فاقد کلید و پاسخنامه می باشد. د رصورتی که نیاز به کلید بود ، با دفتر تماس حاصل فرمایید و سفارش دهید.

در آزمونهای آماده فورکرنز ۴ Four corners توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده و سعی شده است بخشهای مختلف را در برگیرد.

 

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱ تا ۳ -Four Corners 4 Unit 1 to 3 Exam

آزمون فورکرنرز ۴ درس ۴ – Four Corners 4 Unit 4

آزمون فور کرنز ۴ درس 3 تا ۴ -Four Corners 4 Unit 3 to 4 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱ تا ۴ -Four Corners 4 Unit 1 to 4 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۴ تا ۶ – (بهمراه کلید)Four Corners 4 Unit 4 to 6 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۴ تا ۶ -Four Corners 4 Unit 41 to 6 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۷ تا ۹ -Four Corners 4 Unit 7 to 9 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۹ تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 9 to 12 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱۰ تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 10 to 12 Exam

آزمون فور کرنز ۴ درس ۱ تا ۱۲ -Four Corners 4 Unit 1 to 12 Exam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *