نمونه سوال KET

KET Sample Exam

نمونه سوال کت
این فایلها با فرمت DOCX می باشند و قابل ویرایش

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7

فایل 8

فایل 9

فایل 10

فایل 11

فایل 12

فایل 13

یکی دیگر از آزمونهای کمبریج آزمون Cambridge Objective KET می باشد . آزمون Key English Test – KET از سه بخش خواندن و نوشتن (Reading and Writing) ،شنیدن (Listening) و مکالمه Speaking تشکیل شده است. در این سطح، داوطلبان می توانند مکالمه امور روزانه مانند اطلاعات مربوط به خانواده، کار، رفتن به خرید و غیره را بفهمند و در تبادل اطلاعات راجع به مسائل عادی مقصود خود را به سادگی بیان کنند.

 

این مطلب را نیز از دست ندهید :   نمونه سوال آزمون KET


Cambridge – Objective KET
Annette Capel, Wendy Sharp | 2005 | ISBN: 9780521541 | PDF + MP3 | 147 pages
Student’s Book| Teacher’s Book | Audio 2 CD’

Objective KET offers students complete preparation for the Cambridge Key English Test. The course combines solid language development with systematic and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam. Regular revision and recycling of language is provided by the revision units.
Key Features

این مطلب را نیز از دست ندهید :   نمونه سوال آزمون KET

10 ‘Exam folders’ cover each exam task in depth and provide practical advice.
5 ‘Writing folders’ give practice in exam tasks to help students maximise exam success.
Ready-to-use Teacher’s Book activities save teachers time and make the book even more user-friendly.
The new Practice Test Booklet with Audio CD contains two complete practice tests for the KET for Schools test..