مجموعه آزمونهای تاپ ناچ 2 Top Notch

این آزمونها براساس ویرایش دوم مجموعه آموزشی تاپ ناچ و توسط زبانکده اوس طراحی شده است. مجموعه آزمونهای تاپ ناچ 2 Top Notch جهت مراکز آموزش زبان طراحی گردیده و فایل ان با نرم افزار winrar فشرده شده است.هر آزمون دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت قابل ویرایش word و غیر قابل ویرایش PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.

 

(تستی تشریحی)آزمون درس 1 تا 3 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 1 to 3 Exam

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود رایگان مجموعه آموزشی Streamline

(تستی)آزمون درس 1 تا 3 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 1 to 3 Exam

آزمون درس 1 تا 5 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 1 to 5 Exam

آزمون درس 4 تا 6 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 4 to 6 Exam

آزمون درس 6 تا 8 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 6 to 8 Exam

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود نرم افزار Longman Exam Coach

(تستی)آزمون درس 6 تا 10 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 6 to 10 Exam

آزمون درس 6 تا 10 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 6 to 10 Exam

آزمون درس 7 تا 10 تاپ ناچ 2 – Top Notch 2 Unit 7 to 10 Exam