مجموعه آزمونهای سامیت 2 Summit

این مجموعه دربرگیرنده آزمون های کویز ، میان ترم و فاینال سامیت 2 ویرایش دوم می باشد. مجموعه آزمونهای سامیت 2 Summit توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر آزمون دربرگیرنده 3 فایل می باشد: یک فایل قابل ویرایش سوال word ، یک فایل غیر قابل ویرایش سوال PDF و فایل صوتی

صفحاتی به عنوان نمونه از این آزمونها برروی سایت قرار گرفته است.

Summit 2 Second Edition Exam Package

This package contains quiz,midterm and final exam that are designed by avasshop.Each exam folder has three files ; one word editable , one PDF uneditable and Audio file.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان سامیت - Summit

آزمون سامیت 2 درس 1 تا 2 – Summit 2 Unit 1 to 2 Exam

آزمون سامیت 2 درس 1 تا 3 – Summit 2 Unit 1 to 3 Exam

آزمون سامیت 2 درس 1 تا 5 – Summit 2 Unit 1 to 5 Exam

این مطلب را نیز از دست ندهید :   مجموعه آزمونهای هیپ هیپ هورای 5 Hip Hip Hooray

آزمون سامیت 2 درس 4 تا 6 – Summit 2 Unit 4 to 6 Exam

آزمون سامیت 2 درس 6 تا 8 – Summit 2 Unit 6 to 8 Exam

6000 تومان – اضافه به سبد

آزمون سامیت 2 درس 6 تا 10 – Summit 2 Unit 6 to 10 Exam

6000 تومان – اضافه به سبد

آزمون سامیت 2 درس 7 تا 10 – Summit 2 Unit 7 to 10 Exam