کتابهای Collins English for the TOEFL Test

این مطلب دربرگیرنده کتابهای مهارتهای مختلف تست تافل می باشد.این کتابها از انتشارات Collins می باشند.هدف  کتابهای Collins English for the TOEFL Test ساده سازی فرآیند فراگیری تکنیکها و نکات آزمون تافل  و تسریع و افزایش دقت در تست زنی این آزمون است.

Collins Skills for the TOEFL iBT Test is a two book series (1 Listening/Speaking; 2 Reading/Writing) to help learners prepare for the Test of English as a Foreign Language’, used by over 7,500 institutions in 130 countries as a measure of language ability. To date, 25 million learners have taken the test around the world.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   Vocabulary for TOEFL IBT Ebook Free Download

Collins TOEFL Listening and Speaking Skills

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید
این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود رایگان فایل صوتی تقویت مهارت شنیداری تافل TOEFL Podcasts

Collins TOEFL Reading and Writing Skills

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

 Collins Vocabulary and Grammar for the TOEFL Test

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید