سفارش آزمون
 

دانلود کتاب استاد سلوشنز Solutions Teacher Book

solutions-second-edition

کتاب استاد سلوشنز Solutions Teacher Book

در مطالب قبلی کتابهای زبان آموزان ، بخشی از کتاب کارها و بخشی از نمونه سوالات استاندارد برروی سایت بارگزاری شد.این مطلب دربرگیرنده  کتاب استاد سلوشنز Solutions Teacher Book می باشد. لازم به ذکر است متاسفانه اسکن کتابها از کیفیت بالایی برخوردار نیست و این به خاطر سیاه و سفید بودن کتابها می باشد که در فرایند اسکن از کیفیت آنها کاسته می شود.

Solutions Second Edition Teacher’s Book

This post contains Solutions Teacher’s Book in PDF.The Quality of PDfs is not satisfactory.In previous post , Student’s Book,workbook and Test Banks were uploaded.

کتاب استاد سلوشنز المنتری – Solutions Elementary Teacher’s Book

کتاب استاد سلوشنز پراینترمدیت- Solutions pre-Intermediate Teacher’s Book

کتاب استاد سلوشنز اینترمدیت – Solutions Intermediate Teacher’s Book

کتاب استاد سلوشنز آپر اینترمدیت – Solutions Upper-Intermediate Teacher’s Book

کتاب استاد سلوشنز ادونسد- Solutions Advanced Teacher’s Book