سفارش آزمون
 

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۶ English Time

english time 6

آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time

فایل سوالات با فرمت word ( قابل ویرایش ) و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۵ تا ۸ فاقد فایل صوتی است.مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time توسط گروه اَوَس تهیه شده است.آزمونهای زیر به صورت جمع بندی (فاینال و میان ترم ) می باشد که مختص مراکز اموزش زبان تهیه شده است.

در ادامه نیز صفحاتی به عنوان نمونه از هر ازمون برروی سایت موجود است.

English Time 6 Exam Package

Question Files are in word and PDF format along side of audio file.You can use theses exams as midterm and final exams.Some pages are here as sample pages.

آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۱ تا ۳ – English Time 6 Unit 1 to 3 Exam

آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۱ تا ۴ – English Time 6 Unit 1 to 4 Exam

آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۱ تا ۵ – English Time 6 Unit 1 to 5 Exam

آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۶ تا ۸ – English Time 6 Unit 6 to 8 Exam

آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۵ تا ۸ – English Time 6 Unit 5 to 8 Exam

آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۶ تا ۱۰ – English Time 6 Unit 6 to 10 Exam

صفحات نمونه – Sample Pages

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 6 English time

English time 6 exam package

english time mid term and final exam

english time 6 exams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *