آزمونهای تفکیکی مجیک تایم ۱-Magic Time

Magic Time 1 Unit Exam

این مطلب در برگیرنده آزمونهای تفکیکی مجیک تایم ۱-Magic Time  به صورت مجزا از هر درس  می باشد. این آزمونها در دو فرمت PDF و Word بهمراه فایل صوتی در اختیار شما قرار می گیرد. این بسته وی‍ژه مراکز آموزش زبان و اساتید گرامی می باشد.این ازمونها براساس ویرایش دوم طراحی شده است.

آزمونهای تفکیکی مجیک تایم ۱-Magic Time

 

این مجموعه دارای دو سطح است و قابل استفاده برای کودکان، دانش آموزان مهد کودک و پیش دبستانی و بچه هایی که برای اولین بار بخواهند انگلیسی یاد بگیرند، می باشد.در این مجموعه بچه ها با مهارت گوش دادن، مهارت صحبت کردن، مهارت نوشتن آشنا می شوند.

Magic Time is a two-level

communicative course for kindergarten and early elementary students, packed full of colorful scenes, games, music and movement ideas to develop speaking, listening, and pre-writing skills.

With stunning scenes and memorable music and movements it’s no wonder children and teachers love Magic Time.

Beautiful pictures and fun songs and gestures help you teach speaking, listening, and pre-writing skills in an exciting and stimulating way.

Magic Time engages your whole class. The wide range of activities appeal to every child, no matter what their learning style.

Use Magic Time on its own or combine it with English Time to create an engaging eight-level course.