آرشیو دسته ها: Headway

دانلود مجموعه آموزش زبان American Headway

مجموعه آموزش زبان American Headway این مجموعه در ۶ سطح با لهجه امریکن و توسط انتشارات آکسفورد وارد بازار شده است.  مجموعه آموزش زبان American Headway به هر چهار مهارت Listening، Speaking، Reading، Writing پرداخته شده است. در این پست فایل های PDF و صوتی، کتاب های دانش آموز و تمرین این مجموعه در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است. کتاب های

ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه ویدیویی New Headway

مجموعه ویدیویی New Headway در چهار سطح مبتدی beginner ، مقدماتی elementary ، ماقبل متوسط Pre-intermediate و متوسط intermediate است.مجموعه ویدیویی New Headway، همراه با زیرنویس انگلیسی می باشد که به راحتی متوجه مکالمات شوید. همچنین زیرنویس زبان اصلی به زبان آموزان کمک می کند که مهارت شنیداری خود را تقویت کنند. هر سطح این مجموعه ویدیویی New Headway دارای

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتابهای New Headway

این مطلب دربرگیرنده دانلودرایگان مجموعه انگلیسی نیو هدوی (New Headway Free Download ) می باشد. این مجموعه  در شش سطح آموزشی Beginner- Elementary- Pre-Intermediate- Intermediate- Upper intermediate- Advance ارائه شده و برای این شش سطح، کتاب دانش آموز، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که تمامی سطح های ارائه شده به صورت مجزا دارای فایل PDF،

ادامه مطلب

دانلود آزمون ها و کلید کتاب کار American Headway 2

دانلود آزمون ها و کلید کتاب کار  American Headway 2 کلید کتاب کار و آزمون های امریکن هدوی 2 این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده پاسخ کتاب کار زبان آموزان و نمونه آزمونهای جمع بندی سطح 2 کتاب هدوی 2 می باشد. قیمت فایل 1000 تومان امریکن هدوی (American Headway) دوره پیشرفته آموزش زبان انگلیسی با لهجه امریکن می

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد American Headway 2

دانلود کتاب استاد American Headway 2 کتاب تیچرز هدوی 2 این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب اموزشی در خصوص روشهای تدریس مهارتهای مختلف این کتاب می باشد.لازم به ذکر است جهت دانلود سولات و کلید سوالات و دیگر کتابهای این  مجموعه  اینجا کلیک کنید. قیمت فایل 1000 تومان مجموعه امریکن هدوی ویرایش دوم مشتمل بر 6 سطحکه برای

ادامه مطلب

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway starter

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway starter نمونه سوال و پاسخ کتاب کار امریکن هدویاستارتر این فایل در برگیرنده سوالات جمع بندی دروس و کلید کتاب کار زبان آموزان است. فایل با فرمت PDF و به قیمت 1000   مجموعه امریکن هدوی ویرایش دوم مشتمل بر 6 سطحکه برای آموزش انگلیسی بزرگسالان آماده شده است واز  سطح مقدماتی

ادامه مطلب

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway 1

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway 1 نمونه سوال و پاسخ کتاب کار امریکن هدوی 1 این فایل در برگیرنده سوالات جمع بندی دروس و کلید کتاب کار زبان آموزان است. مجموعه امریکن هدوی ویرایش دوم مشتمل بر 6 سطحکه برای آموزش انگلیسی بزرگسالان آماده شده است واز  سطح مقدماتی تا پیشرفته را پوشش می دهد .

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد American Headway Starter

دانلود کتاب استاد American Headway Starter کتاب تیچرز امریکن هدوی این فایل فاقد بخش آزمونها و کلید کتاب کار زبان آموزان است و تنها مطالب آموزشی و روشهای تدریس مباحث مطرح شده در این سطح را در برمی گیرد. فایل با فرمت PDF مجموعه امریکن هدوی ویرایش دوم مشتمل بر 6 سطحکه برای آموزش انگلیسی بزرگسالان آماده شده است واز

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد American Headway 1

دانلود کتاب استاد American Headway 1 کتاب تیچرز امریکن هدوی این فایل با فرمت PDf و در برگیرنده مطالب آموزشی تدریسی می باشد.بخش آزمون و کلیک کتاب کار در این فایل گنجانده نشده است. قیمت فایل 1000 تومان مجموعه امریکن هدوی ویرایش دوم مشتمل بر 6 سطحکه برای آموزش انگلیسی بزرگسالان آماده شده است واز  سطح مقدماتی تا پیشرفته را

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد American Headway 3

دانلود کتاب استاد American Headway 3 کتاب تیچرز امریکن هدوی 3 این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در حوزه تدریس این سری کتابها بهمراه کلید کتاب کارو آزمونهای آماده و جمع بندی است. مجموعه امریکن هدوی ویرایش دوم مشتمل بر 6 سطحکه برای آموزش انگلیسی بزرگسالان آماده شده است واز  سطح مقدماتی تا پیشرفته را پوشش می

ادامه مطلب
1 2