سفارش آزمون
طراحی آزمون
 

Headway

دانلود مجموعه آموزش زبان American Headway

مجموعه آموزش زبان American Headway

این مجموعه در ۶ سطح با لهجه امریکن و توسط انتشارات آکسفورد وارد بازار شده است.  مجموعه آموزش زبان American Headway به هر چهار مهارت Listening، Speaking، Reading، Writing پرداخته شده است. در این پست فایل های PDF و صوتی، کتاب های دانش آموز و تمرین این مجموعه در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است. کتاب های این پست مربوط به ویرایش دوم از این مجموعه می باشد. تاکید این مجموعه بر روی لغات، گرامر و مکالمه می باشد. هر یک از سطوح این کتاب ها دارای ۱۴ درس می باشد که در پایان کتاب نیز Trascript فایل های صوتی ارائه شده است.

دانلود رایگان مجموعه ویدیویی New Headway

مجموعه ویدیویی New Headway

در چهار سطح مبتدی beginner ، مقدماتی elementary ، ماقبل متوسط Pre-intermediate و متوسط intermediate است.مجموعه ویدیویی New Headway، همراه با زیرنویس انگلیسی می باشد که به راحتی متوجه مکالمات شوید. همچنین زیرنویس زبان اصلی به زبان آموزان کمک می کند که مهارت شنیداری خود را تقویت کنند. هر سطح این مجموعه ویدیویی New Headway دارای یک کتاب است که شامل ۶ درس می باشد. کتاب هر سطح مربوط به فیلم آموزشی می باشد که مناسب با موضوع فیلم، برای زبان آموزان عزیز تمریناتی را آماده کرده است. همچنین در انتهای کتاب ها متن فایل های ویدیویی قرار دارد. در هر سطح، خلاصه ای از قسمت گذشته (سطح قبلی) را خواهید دید که موضوعات آن سطح را برای شما یادآوری می کند. مجموعه ای که در اختیار شما قرار دارد.

دانلود رایگان کتابهای New Headway

این مطلب دربرگیرنده دانلودرایگان مجموعه انگلیسی نیو هدوی (New Headway Free Download ) می باشد. این مجموعه  در شش سطح آموزشی Beginner- Elementary- Pre-Intermediate- Intermediate- Upper intermediate- Advance ارائه شده و برای این شش سطح، کتاب دانش آموز، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم در نظر گرفته شده است.

دانلود آزمون ها و کلید کتاب کار American Headway 2

دانلود آزمون ها و کلید کتاب کار  American Headway 2

کلید کتاب کار و آزمون های امریکن هدوی 2

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده پاسخ کتاب کار زبان آموزان و نمونه آزمونهای جمع بندی سطح 2 کتاب هدوی 2 می باشد.

دانلود کتاب استاد American Headway 2

دانلود کتاب استاد American Headway 2

کتاب تیچرز هدوی 2

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب اموزشی در خصوص روشهای تدریس مهارتهای مختلف این کتاب می باشد.لازم به ذکر است جهت دانلود سولات و کلید سوالات و دیگر کتابهای این  مجموعه  اینجا کلیک کنید.

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway starter

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway starter

نمونه سوال و پاسخ کتاب کار امریکن هدویاستارتر

این فایل در برگیرنده سوالات جمع بندی دروس و کلید کتاب کار زبان آموزان است.

فایل با فرمت PDF است.

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway 1

دانلود کلید کتاب کار و نمونه آزمونهای American Headway 1

نمونه سوال و پاسخ کتاب کار امریکن هدوی 1

این فایل در برگیرنده سوالات جمع بندی دروس و کلید کتاب کار زبان آموزان است.

دانلود کتاب استاد American Headway Starter

دانلود کتاب استاد American Headway Starter

کتاب تیچرز امریکن هدوی

این فایل فاقد بخش آزمونها و کلید کتاب کار زبان آموزان است و تنها مطالب آموزشی و روشهای تدریس مباحث مطرح شده در این سطح را در برمی گیرد.

فایل با فرمت PDF

دانلود کتاب استاد American Headway 1

دانلود کتاب استاد American Headway 1

کتاب تیچرز امریکن هدوی

این فایل با فرمت PDf و در برگیرنده مطالب آموزشی تدریسی می باشد.بخش آزمون و کلیک کتاب کار در این فایل گنجانده نشده است.

 

دانلود کتاب استاد American Headway 3

دانلود کتاب استاد American Headway 3

کتاب تیچرز امریکن هدوی 3

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در حوزه تدریس این سری کتابها بهمراه کلید کتاب کارو آزمونهای آماده و جمع بندی است.

دانلود American Headway 3 Test and Answerkey

دانلود American Headway 3 Test and Answerkey

دانلود آزمون های درس 1 تا 4 ،5 تا 8،9 تا 12و همچنین آزمون درس 1 تا6 و 7 تا 12

این آزمونهای جمع بندی بوده و بهمراه کلید آزمون و کلید کتاب کار زبان آموز در اختیار شما قرار می گیرد.

فایل با فرمت PDF می باشد.

نمونه سوالات استاندارد American headway

american headway second edition

نمونه سوالات استاندارد American headway Second Edition

American Headway Second Edition Midterm and Final Exams