سفارش آزمون
فروش کتاب با تخفیف 50 درصد
 

Focus

دانلود مجموعه آموزشی زبان Focus

focus student book

این مجموعه در پنج سطح و ویژه رد سنی جوانان توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است.این مجموعه بر  سه اصل انگیزه ، حافظه و معنا استوار است.مجموعه آموزشی زبان Focus دارای روشی منحصر به فرد در آموزش واژگان می باشد.