زبانکده اَوَس

آزمونکده اَوَس

مرکز طراحی آزمون و دانلود کتابهای آموزشی زبان

مطالب دسته: Magic Time

مجموعه آزمونهای مجیک تایم 2 Magic Time

مجموعه آزمونهای مجیک تایم 2 Magic Time

آزمونهای Magic Time 2

سعی می شود در این مطلب آزمونهای طراحی شده از کتاب مجیک تایم 2 ویرایش دوم قرار گیرد.آزمونهای Magic Time 2 توسط نرم افزار winrar فشرده شده است که در برگیرنده فایل سوالات با فرمت PDF و Word است .آزمونهای مجیک تایم 2 فاقد فایل صوتی و کلید می باشند.

ادامه مطلب...

مجموعه آزمونهای مجیک تایم 1 Magic Time

مجموعه آزمونهای مجیک تایم 1 Magic Time

آزمونهای Magic Time 1

آزمونهای Magic Time 1 توسط گروه اَوَس طراحی شده و هر آزمون توسط نرم افزار winrar فشرده شده که در برگیرنده فایل سوالات با فرمت PDF و Word است.این بسته وی‍ژه مراکز آموزش زبان و اساتید گرامی می باشدکه  براساس ویرایش دوم طراحی شده است.

آزمون درس 1 تا 6 مجیک تایم 1 – Magic Time 1 Unit 1 to 6 exam

5000 تومان – اضافه به سبد

آزمون درس 1 تا 9 مجیک تایم 1 – Magic Time 1 Unit 1 to 9 exam

5000 تومان – اضافه به سبد

 آزمونهای تفکیکی و درس به درس مجیک تایم ۱- Magic Time 1 Unit Exams   

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مجیک تایم-Magic Time

دانلود کتاب مجیک تایم-Magic Time

دانلود کتاب مجیک تایم-Magic Time

دانلود مجموعه آموزشی مجیک تام- Magic Time

این مجموعه 2 سری کتاب را دربرمیگرد و مناسب سنین ماقبل دبستان است و بهتر است با مجموعه آموزشی انگلیش تام-English Time تدریس شود.این فایل ها که اسکن شده و با فرمت PDF می باشد ، چاپ جدید این سری کتابها را دربرمی گیرد.

مجیک تایم 1

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

مجیک تایم 2

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید

Magic Time gives every child the chance to learn English successfully – and enjoy it!

Unique ‘Big Picture’ approach

  • New language is introduced through entertaining illustrations that draw children in from the very beginning and provide a context for real-life language.
  • The detailed pictures help to build your students’ vocabulary and keep them focused on the lesson.

Stories, music, movement, and multiple intelligence strategies keep students of all learning styles engaged inMagic Time lessons

  • Stories: the same characters accompany children through all the levels and become their motivating English learning friends.
  • Songs: help to make new language memorable. Children will enjoy practising at home with the NEW Student Songs and Chants Audio CD.
  • NEW ‘Talk Time’ pages: provide extra communication opportunities.

Do you need more levels?

Turn Magic Time into an engaging eight-level course by combining it with English Time.

دانلود کتاب مجیک تایم-Magic Time

ادامه مطلب...

فلش کارت واژگان Magic Time 2

فلش کارت واژگان Magic Time 2

فلش کارت واژگان مجیک تایم 2

Magic Time 2 Vocabulary Flashcard

دانلود رایگان فلش کارت لغات Magic Time

دانلود

 

This exciting two-level course is packed full of colourful picture scenes, games, music, and movement ideas to develop speaking, listening, and pre-writing and writing skills.

Use Magic Time on its own, or combine it with English Time to create an eight-level course.

Magic Time gives every child the chance to learn English successfully – and enjoy it!

Unique ‘Big Picture’ approach

  • New language is introduced through entertaining illustrations that draw children in from the very beginning and provide a context for real-life language.
  • The detailed pictures help to build your students’ vocabulary and keep them focused on the lesson.

Stories, music, movement, and multiple intelligence strategies keep students of all learning styles engaged in Magic Time lessons

  • Stories: the same characters accompany children through all the levels and become their motivating English learning friends.
  • Songs: help to make new language memorable. Children will enjoy practising at home with the NEW Student Songs and Chants Audio CD.
  • NEW ‘Talk Time’ pages: provide extra communication opportunities.

Do you need more levels?

Turn Magic Time into an engaging eight-level course by combining it with English Time.

ادامه مطلب...

فلش کارت حروف الفبای کتاب Magic Time

فلش کارت حروف الفبای کتاب Magic Time

فلش کارت حروف الفبای کتاب مجیک تام

Magic Time Alphabet Flashcard

دانلود رایگان فلش کارت حروف الفبای Magic Time

این فلش کارتها ، تصاویر را دربرنمی گیرد و تنها دربرگیرنده حروف الفبای انگلیسی می باشد.

دانلود 

ادامه مطلب...