سفارش آزمون
 

Expert

دانلود کتاب Expert IELTS 5

expert ielts 5 course book

کتاب آیلتس Expert IELTS 5 با هدف تمرکز برکسب نمره 5 آزمون آیلتس IELTS توسط انتشارات پیرسون در سال 2017 به چاپ رسیده است. کتاب آیلتس Expert IELTS 5  به صورت موضوعی و در دو بخش آموزش آزمون TEST Training و تمرین آزمون TEST Practice می باشد.

دانلود کتاب Proficiency Expert Coursebook

دانلود کتاب Proficiency Expert Coursebook

This post contains PDF of Proficiency Expert Coursebook. Proficiency Expert is an intensive exam training course for high-achieving students that ensures students practice a lot helping them to achieve their full potential.

دانلود ویرایش سوم Advanced Expert Coursebook

Advanced Expert coursebook

Advanced Expert coursebook

Revised for the 2015 update to the Cambridge exams, Expert 3rd Edition develops language awareness and communication skills as well as test-taking skills.

مطالب حاضر در برگیرنده ویرایش سوم Advanced Expert coursebook 2015 می باشد که توسط انتشارات پیرسون جهت امادگی وشرکت در ازمون CAE به چاپ رسیده است.