سفارش آزمون
 

SAT

دانلود کتاب SAT Prep Plus 2018

SAT Prep Plus 2018

این کتاب سرشار از نکات کارشناسی ، راهبردی ، همچنین تمرینهای حقیقی است ، مباحث تصویری ، تستهای کاربردی و توضیحات دقیق است.با مطالعه مطالب و راهبردهای دقیق این کتاب ، این اطمینان به شما داده می شود که نمره بالایی رادر آزمون SAT به دست خواهید آورد .

دانلود ویرایش بیست هشتم کتاب Barron’s New SAT 28th Edition

Barron's New SAT

ویرایش بیست و هشتم به طور کامل تجدید نظر شده و تمامی سوالات NEW SAT که در سال 2016 برگزار شد را در برمی گیرد.تستهای تشخیصی و چهار آزمون آزمایشی بهمراه کلید و پاسخ تشریحی در این کتاب گنجانده شده است.

دانلود ویرایش شانزدهم Cracking the SAT Subject Test in Chemistry

Cracking the SAT Subject Test in Chemistry

کتاب حاضر را می توان راهنمای جامع  آزمون SAT در حوزه شیمی دانست که ویرایش شانزدهم آن به چاپ رسیده است و همچنین دربرگیرنده 3 آزمون کامل آزمایشی با پاسخهای تشریحی و راهبرد محور است.

دانلود رایگان کتاب LSAT PrepTest 81 Unlocked

Kaplan's LSAT PrepTest 81 Unlocked

Kaplan’s LSAT PrepTest 81 Unlocked features comprehensive explanations for every question in the LSAC’s Official LSAT PrepTest 81. Reviewing a practice test is the key to improving your score, and in PrepTest 81 Unlocked Kaplan’s LSAT experts deconstruct the June 2017 LSAT to help you learn why you missed questions and how to get the right answers more efficiently. Note: PrepTest 81 is not included in this book. You’ll need to purchase that separately.

دانلود کتاب Kaplan SAT Total Prep 2018

Kaplan SAT Total Prep 2018

جامع ترین کتاب حاضر در حوزه SATکه توسط انتشارات Kaplan به چاپ رسیده است ، کتاب Kaplan SAT Total Prep 2018 است. این کتاب سرشار از نکات کارشناسی ، راهبردی ، همچنین تمرینهای حقیقی است ، مباحث تصویری ، تستهای کاربردی و توضیحات دقیق است.این فایل مخصوص گوشی است و توسط اپلیکیشن EPUB Reader قابل مشاهده است.

دانلود کتاب Cracking the SAT Premium 2018 Edition

Cracking the SAT Premium 2018 Edition

کتاب Cracking the SAT Premium 2018 Edition به تشریح کامل و جامع بخش های مختلف آزمون می پردازد. نکات کاربردی و تمرینهای ارزشمند و متنوع از نقات قوت این کتاب است.همچنین کتاب Cracking the SAT Premium 2018 Edition  دربرگیرنده 7 آزمون کامل SAT می باشد.

دانلود رایگان کتاب McGraw-Hill Education SAT 2017

McGraw-Hill Education SAT 2017

این مطلب دربرگیرنده فایل PDF کتاب McGraw-Hill Education SAT 2017 می باشد که در برگیرنده 6 آزمون تمرینی کامل می باشد.این کتاب ، با کمک گرفتن از تخصص و دانش مربیان این حوزه ، به زبان اموزان و علاقه مندان به شرکت در آزمون SAT کمک می کند که با راهبردها و مهارتهای لازم جهت شرکت در آزمون  آماده شوند.

The Official SAT Study Guide PDF

The Official SAT Study Guide, 2016 Edition

The Official SAT Study Guide, 2016 Edition

he Official SAT Study Guide includes 4 official SAT® practice tests created by the test maker. As part of the College Board’s commitment to transparency, all four practice tests are available on the College Board’s website, but The Official SAT Study Guide is the only place to find them in print along with over 300 pages of additional instruction, guidance, and test information.