سفارش آزمون
 

Key (KET)

دانلود مجموعه Cambridge English Exam Booster

exam booster

مجموعه Cambridge English Exam Booster

این مجموعه در برگیرنده فایل پی دی اف دوره های   Booster for First, Booster for Key،  Booster for Preliminary می باشد. از این دوره های می توانید در کنار یگر دوره های آموزشی و یا به صورت فشرده قبل از آزمون استفاده نمایید. مجموعه Cambridge English Exam Booster می تواند در منزل و کلاس به کار گرفته شود.

نمونه سوال KET

نمونه سوال KET

KET Sample Exam

نمونه سوال آزمون KET

نمونه سوال آزمون KET

KET Sample Exam