سفارش آزمون
 

SAT

دانلود رایگان کتاب McGraw-Hill Education SAT 2017

McGraw-Hill Education SAT 2017

این مطلب دربرگیرنده فایل PDF کتاب McGraw-Hill Education SAT 2017 می باشد که در برگیرنده 6 آزمون تمرینی کامل می باشد.این کتاب ، با کمک گرفتن از تخصص و دانش مربیان این حوزه ، به زبان اموزان و علاقه مندان به شرکت در آزمون SAT کمک می کند که با راهبردها و مهارتهای لازم جهت شرکت در آزمون  آماده شوند.

The Official SAT Study Guide PDF

The Official SAT Study Guide, 2016 Edition

The Official SAT Study Guide, 2016 Edition

he Official SAT Study Guide includes 4 official SAT® practice tests created by the test maker. As part of the College Board’s commitment to transparency, all four practice tests are available on the College Board’s website, but The Official SAT Study Guide is the only place to find them in print along with over 300 pages of additional instruction, guidance, and test information.