سفارش آزمون
تخفیف ویژه
 

منابع آموزشی/Skills

English Language Teaching Today PDF

English Language Teaching Today

English Language Teaching Today PDF

این کتاب به تشریح اصول و تمرین روشهای به روز تدریس در سرتاسر دنیا می پردازد.بخش های مختلف این کتاب توسط اساتید و متخصصین برجسته حوزه اموزش زبان به نگارش درآمده است که به تعریف حوزه های کلیدی مهارت زبانی ( شنیدار، گفتار،نوشتار، تلفظ،ساختار و واژگان و همچنین به چگونگی تدریس حوزه های مهارتی می پردازد.

دانلود کتاب Teach Like a PIRATE

teach like a pirate pdf

این کتاب براساس سمینارهای پر طرفدار ” همانند دزد دریایی اموزش دهید” توسط Dave Burgess به چاپ رسیده است.در این کتاب روشهای کاربردی و تشویقی و ایده های نو جهت دخیل کردن زبان اموزان در فرایند اموزش و تقویت خلاقیت و انتقال تجارب مربیان به نگارش در اورده است.

دانلود کتاب Successful Academic Writing

Successful Academic Writing PDF

دانلود رایگان کتاب Successful Academic Writing: A Complete Guide for Social and Behavioral Scientists

با استفاده از نمونه های کاربردی و به کارگیری ابزارهای آموزشی ، این کتاب زبان آموزان سطوح پیشرفته را استاد مهارت چالش برانگیز نگارش می سازد.مولف در این کتاب به جنبه های مختلف ساختاری ، سبک و زبان پرداخته و به پنجره ایی به سوی فرآیند فکری و راهبردی را برای نگارنده باز می سازد تا او بتواند بران اطمینان کرده و به نگارش بپردازد.

دانلود ویرایش چهارم کتاب Academic Writing for International Students of Business

Academic Writing for International Students of Business PDF

ویرایش چهارم کتاب Academic Writing for International Students of Business

ویرایش چهارم کتاب Academic Writing for International Students of Business  توسط انتشارات Routledge در سال 2015 در 303 صفحه  به چاپ رسیده است.کتاب حاضر فرآیند نگارش را از ابتدا تا انتها به طور کامل با ذکر نکات و ترفندهای مفید توضیح می دهد.محوریت موضوعات این کتاب تجارت می باشد.

دانلود کتاب Penny Ur’s 100 Teaching Tips

Penny Ur's 100 Teaching Tips PDF

کتاب Penny Ur’s 100 Teaching Tips

نکاتی امتحان شده و تست شده برای اساتید گرامی

این کتاب کاربردی ، دارای متنی ساده و قابل فهم برای اساتید زبان (دانشجو، تازه کار و باتجریه) است که دربرگیرنده 100 نکته در 19 حوزه آموزشی از قبیل : استفاده از کتاب زبان اموز، بررسی تکالیف،نظم کلاس،ارزشیابی می باشد.

دانلود ویرایش سوم مجموعه Contemporary Topics

contemporary topics third edition

دانلود ویرایش سوم مجموعه  Contemporary Topics

این مجموعه متمرکز بر موضوعات روز جهت تقویت مهارت شنیداری – گفتاری است که در کنار ان مهارتها و راهبردهای گفتاری ، شنیداری و یادداشت برداری را آموزش می دهد.در این مطلب فقط فایل PDF ایت مجموعه قرار گرفته است.

 

دانلود رایگان دیکشنری اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری

Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions

دانلود رایگان دیکشنری اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری

این ویرایش دربرگیرنده تعاریف کامل و جامع از بیش از 12000 اصطلاح عامیانه از منابع مختلف گرآاوری شده است.هر وازه بهمراه مثالی است که شکل استفاده از ان در جمله و مالمه نیز مشخص شود.

دانلود کتاب English Verb Tenses Up Close

english verb tenses up close

 

این مطلب دربرگیرنده دانلود PDF کتاب English VErb Tenses Up Close  است که به تحلیل دقیق حالتهای فعلی در سبک های مکالمه ایی می پردازد.این کتاب همچنین بهمرهاه پاسخ نامه تشریحی می باشد.

این کتاب به نویسندگی اقای مارک لیستر توسط انتشارات مک گروهیل به چاپ رسیده است.

How to Teach Controversial Topics

controversial topics
  1. Introducing the Topic

    Before giving students any materials supporting one side or the other about a controversial topic, ask them what they already know about it. This is only the first of many opportunities for discussion in your class. If you are teaching adults, you may be surprised at the experience your students may already have with a given issue. Also, letting students volunteer information may give you a heads up that they could have deep personal connections to the topic.

Some essential basics to manage a large class

Children at school classroom

Some essential basics to manage a large class

Together with your pupils define the rules in the first lesson, and post them on the classroom wall for reference. Knowing WHY a rule is in place makes it easier to keep. You must establish the rules on day one and stick to them!

دانلود کتاب How to Teach for Exam

how to teach for exam

دانلود کتاب How to Teach for Exam

این کتاب ویژه اساتیدی است که به امر آموزش زبان آموزانی می پردازند که قصد شرکت در آزمونهای بین المللی را دارند.همانند تافل، آیلتس، FCE و دیگر آزمونها.

اساتید گرامی با خواندن این کتاب می توانند با نحوه تدریس این گونه کلاسها آشنا شوند و زبان آموز خود را به خوبی جهت شرکت در آزمون آماده سازند.

دانلود ویرایش چهارم How Languages are Learned

How languages are learned Fourth Edition

 ویرایش چهارم How Languages are Learned

ویرایش چهارم کتاب How Languages are Learned  به معرفی برخی از تحقیقات حوزه فراگیری زبان می پردازد و به شما در فهم بهتر نحوه یادگیری و استفاده از انها در تدریس کمک می کند.

How Languages are Learned Fourth Edition introduces you to some of the language acquisition research that will help you not just to evaluate existing materials, but also to adapt and use them in a way that fits what we currently understand about how languages are learned.

Fabulous Games to Get Your Students Speaking

Fabulous Games to Get Your Students Speaking

It’s only natural. After all, they are trying to they are still working on learning. Still, silence can be deadly in the ESL classroom for your students and you. When you want to get your students to speak up, try one of these fun and simple games to get them talking in class.

Language Acquisition vs Language Learning

Language Acquisition vs Language Learning

As you may well have noticed, children acquire their mother tongue through interaction with their parents and the environment that surrounds them. Their need to communicate paves the way for language acquisition to take place. As experts suggest, there is an innate capacity in every human being to acquire language and in this article ,it is the question: Language Acquisition vs Language Learning

دانلود کتاب The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

Handbook of English Historical Linguistics

کتاب The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

این کتاب به تشریح زبانشناسی تاریخی زبان انگلیسی می پردازد. زبان شناسی تاریخی زیر شاخه زبانشناسی است که به روش شناسی و تاریخ شناسی زبان انگلیسی می پردازد.

رایگان – اضافه به سبد

The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics

English historical linguistics is a subfield of linguistics which has developed theories and methods for exploring the history of the English language. This Handbook provides an account of state-of-the-art research on this history. It offers an in-depth survey of materials, methods, and language-theoretical models used to study the long diachrony of English.