four corners 3

مجموعه آزمونهای جمع بندی four corners 3

مجموعه آزمونهای جمع بندی four corners 3 این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی از دروس مختلف فورکرنرز 3 می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.به غیر از آزمون پایانی دیگر آزمونها دارای کلید می باشد. هر آزمون دارای دو فایل سوال با فرمت word و PDF و

ادامه مطلب