سفارش آزمون
 

نمونه سوال american file

مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File

american-file-3-student-book

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File می باشد که به صوزت تفکیکی از هر درس تهیه شده است و می تواند به عنوان منبعی غنی جهت طراحی سوال آزمونهای میان ترم و فاینال استفاده شود.این آزمونها فاقد کلید می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی American File 2

آزمونهای American File 2

در این مطلب چند آزمون از کتاب امریکن فایل 2 ویرایش دوم (American file 2 Second Edition) از دروس مختلف برروی سایت قرار گرفته است.آزمونهای American File 2 را می توان آزمون میان ترم و فاینالامریکن فایل 2 نامید.هر آزمون دربرگیرنده یک فایل قابل ویرایش word ، فایل PDF سوال و فایل صوتی بخش درک شنیداری می باشد.آزمونها از چهاربخش درک شنیداری ، دستور، واژگان و درک مطلب تشکیل شده است.

دانلود ویرایش دوم کتابهای امریکن فایل American File

امریکن فایل American File

در حال حاضر این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی همراه با کتاب کار، فایل صوتی و تصویری ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.

جواب کتاب کار American File-ویرایش دوم

American File Workbook Answer key

Second Edition

جواب کتاب کار امریکن فایل -ویرا یش دوم

این فایلها با فرمت PDF و فقط دربرگیرنده کلید کتاب کار کتابهای آموزشی امریکن انگلیش فایل -ویرایش دوم می باشد.

فایل استارتر

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

جواب کتاب کار American File-

ارائه ويرايش دوم اين مجموعه به همراه مزيت ها و تغييرات اعمال شده در ويرايش اول اين کتاب گامي مهم در راستاي پيشبرد اهداف زبان آموزان مطابق با نوآوري هاي آموزشي محسوب مي شود. در حال حاضر اين مجموعه به روزترين و جديدترين دوره آموزشي در زمينه تقويت مهارت گفتاري و مکالمه مي باشد که مطابق با سيستم آمريکايي همراه با کتاب کار، فايل صوتي و تصويري ارائه مي شود. زبان + انگيزه = فرصت، شعار مجموعه جديد مي باشد.جواب کتاب کار American File-ویرایش دوم

With a wide range of exciting new digital material, including all new documentaries, this new edition of American English File is still the number one course to get your students talking.جواب کتاب کار American File-ویرایش دوم

American English File Second Edition retains the popular methodology developed by world-renowned authors Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: language + motivation = opportunity. With grammar, vocabulary, and pronunciation practice in every lesson, students are equipped with a solid foundation for successful speaking.
جواب کتاب کار American File-ویرایش دوم
And a new array of digital resources provides even more choice and flexibility. Students can learn in the classroom or on the move with Online Practice, iChecker, the Pronunciation App, and more.

جواب کتاب کار American File-ویرایش دوم