سفارش آزمون
 

نمونه سوال american file

مجموعه آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File

american-file-3-student-book

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای درس به درس امریکن فایل 3 American File می باشد که به صوزت تفکیکی از هر درس تهیه شده است و می تواند به عنوان منبعی غنی جهت طراحی سوال آزمونهای میان ترم و فاینال استفاده شود.این آزمونها فاقد کلید می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی American File 2

آزمونهای American File 2

در این مطلب چند آزمون از کتاب امریکن فایل 2 ویرایش دوم (American file 2 Second Edition) از دروس مختلف برروی سایت قرار گرفته است.آزمونهای American File 2 را می توان آزمون میان ترم و فاینالامریکن فایل 2 نامید.هر آزمون دربرگیرنده یک فایل قابل ویرایش word ، فایل PDF سوال و فایل صوتی بخش درک شنیداری می باشد.آزمونها از چهاربخش درک شنیداری ، دستور، واژگان و درک مطلب تشکیل شده است.

دانلود آزمونهای درس به درس American File Second Edition

امریکن فایل American File

در حال حاضر این مجموعه به روزترین و جدیدترین دوره آموزشی در زمینه تقویت مهارت گفتاری و مکالمه می باشد که مطابق با سیستم آمریکایی  ارائه می شود. زبان + انگیزه = فرصت، شعار مجموعه جدید می باشد.

جواب کتاب کار American File-ویرایش دوم

American File Workbook Answer key

Second Edition

جواب کتاب کار امریکن فایل -ویرا یش دوم

این فایلها با فرمت PDF و فقط دربرگیرنده کلید کتاب کار کتابهای آموزشی امریکن انگلیش فایل -ویرایش دوم می باشد.