سفارش آزمون
مراکز اموزش زبان خراسان
جذب مدرس در مراکز آموزش زبان امام حسین(ع)
 

Got It

مجموعه آزمونهای جمع بندی Got It 2 second edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای Got It 2 second edition می باشد.آزمونهای Got It 2 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Got It 3 second edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It 3 second edition می باشد.آزمونهای Got It 3 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Got It 1 second edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It 1 second edition می باشد.آزمونهای Got It 1 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی ویرایش دوم Got It starter

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It starter می باشد.آزمونهای Got It starter در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

دانلود ویرایش دوم کتابهای Got it

got it second edition

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم کتابهای Got It می باشد. فایلها ، اسکن شده و از کیفیت خوب برخوردارند.

دانلود آزمونهای استاندارد Got it Level 3

مجموعه آموزش زبان Got It

این مطلب دربرگیرنده ازمون و نمونه سوال درس به درس و جمع بندی قابل ویرایش بهمراه فایل صوتی از مجموعه آموزش زبان Got It می باشد.مجموعه آموزش زبان Got It در چهار سطح استارتر ، 1 ، 2 و 3 توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.بسته آزمون حاضر متعلق به ویرایش اول می باشد.ویرایش دوم این کتاب با تغییرات زیادی وارد بازار شده است. و در حال حاضر تست های آن موجود نیست و به زودی برروی سایت بارگزاری خواهد شد.