سفارش آزمون
طراحی آزمون
 

Hey There

مجموعه آزمونهای جمع بندی Hey There 2

hey-there-2a-and-2b

 آزمونهای Hey There 2

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال هی زر  2 A و 2B می باشد.هر آزمون متشکل از یک فایل قابل ویرایش سوالات ، یک فایل PDF سوالات و فایل صوتی(آزمونهای فاینال فاقد فایل صوتی هستند زیرا سوال listening برای انها در نظر گرفته نشده است.) می باشد.کلید و پاسخ نامه جهت مجموعه آزمونهای Hey There 2 در نظر گرفته نشده است.

Hey There Unit Tests

این مطلب دربرگیرنده سوالات استاندارد هی زر (Hey There Unit Tests ) می گردد. آزمونها درس به درس بهمراه پاسخنامه کلی از تمامی درسها و همچنین لینک آزمونهای بیشتر می باشد.

 

Hey There 1A

Version A

Version B

Hey There 1B

Version A

Version B

Hey There 2A

Version A

Version B

Hey There 2B

Version A

Version B

Hey There 3A

Version A

Version B

Hey There 3B

Version A

Version B

Hey There 4

Version A

Version B

جهت دسترسی به نمونه های بیشتر از لینکهای  زیر استفاده نمایید.

Full Editions:

Split Editions: