سفارش آزمون
 

English Time

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۶ English Time

english time 6

آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time

فایل سوالات با فرمت word ( قابل ویرایش ) و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۵ تا ۸ فاقد فایل صوتی است.مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time توسط گروه اَوَس تهیه شده است.آزمونهای زیر به صورت جمع بندی (فاینال و میان ترم ) می باشد که مختص مراکز اموزش زبان تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 5

English Time 5

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 5

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 5 انگلیش تایم  است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 4

english-time-4

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 4

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 4 انگلیش تایم 4 است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی 3 English Time

english-time-3-student-book

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time

این آزمونها براساس ویرایش دوم کتاب انگلیش تایم 3 (English Time 3 ) توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر  آزمون از مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time با نرم افزرار winrar فشرده شده است که دربرگیرنده فایل قابل ویرایش word و فایل PDF بهمراه فایل صوتی (و بعضی آزمونها بهمراه کلید و پاسخنامه ) می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۲ English Time

english time 2

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۲ English Time

این بسته دربرگیرنده آزمونهای جمع بندی از ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان انگلیش تایم ۲ می باشد که توسط زبانکده اوس طراحی شده است.هر آزمون در مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۲ English Time دارای فایل قابل ویرایش و غیر قابل ویرایش سوالات بهمراه فایل صوتی آزمونها ست.آزمونها فاقد کلید و پاسخ نامه است.فایلها توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.صفحاتی بعنوان نمونه در زیر موجود می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۱ English Time

english time 1 student book

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۱ English Time

این آزمونها از ویرایش دوم اینگلیش تایم ۱ English Time می باشد و توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر آزمون از مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۱ English Time دربرگیرنده فایل قابل ویرایش سوالات ( word ) ، فایل غیر قابل ویرایش سوالات (PDF ) و فایل صوتی می باشد.

مجموعه آموزش زبان اینگلیش تایم English Time در شش سطح و مخصوص رده سنی ۱۰ تا ۱۵ سال می باشد.معمولا قبل از این مجموعه مجموعه مجیک تایم Magic Time تدریس می شود.

دانلود کتاب استاد English Time 6

دانلود کتاب استاد English Time ۶

دانلود کتاب تیچرز انگلیش تایم ۶

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۶ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

دانلود کتاب English Time 5 Teacher Book

دانلود کتاب استاد English Time 5

کتاب تیچرز انگلیش تایم ۵

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۵ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

دانلود کتاب English Time 4 Teacher Book

دانلود کتاب استاد English Time 4

کتاب تیچرز انگلیش تایم ۴

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۴ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

دانلود کتابهای دانش آموز و کار English Time

دانلود کتابهای دانش آموز و کار English Time

کتابهای انگلیش تایم

مجموعه ای چندمنظوره آموزش انگلیسی اعم از مکالمه انگلیسی ,تقویت مهارت خواندن انگلیسی , تقویت قدرت شنیداری در انگلیسی  , گرامرزبان انگلیسی و …

دانلود ویرایش دوم کتاب English Time 2 Teacher Book

English Time 2 Teacher Book (Second Edition)

Scanned file of Teacher Book .The quality is not satisfactory.

این کتاب دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص روشهای تدریس مهارتهای زبانی سطح ۲ کتاب انگلیش تایم می باشد.همچنین کلید سوالات و تمرینهای کتاب کار و کتاب زبان آموزان موجود است. متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

دانلود ویرایش دوم کتاب English Time 1 Teacher Book

English Time 1 Teacher Book

دانلود کتاب استاد English Time 1

English Time 1 Teacher Book

این کتاب در برگیرنده مباحث آموزشی و روشهای تدریس سطح ۱ کتاب انگلیش تایم  می باشد ،همچنین کلید سوالات و تمرینهای کتاب زبان آموز و کتاب کار نیز در آن موجود است.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.