سفارش آزمون
 

English Time

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۶ English Time

english time 6

آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time

فایل سوالات با فرمت word ( قابل ویرایش ) و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۵ تا ۸ فاقد فایل صوتی است.مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time توسط گروه اَوَس تهیه شده است.آزمونهای زیر به صورت جمع بندی (فاینال و میان ترم ) می باشد که مختص مراکز اموزش زبان تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 5

English Time 5

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 5

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 5 انگلیش تایم  است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 4

english-time-4

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 4

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 4 انگلیش تایم 4 است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی 3 English Time

english-time-3-student-book

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time

این آزمونها براساس ویرایش دوم کتاب انگلیش تایم 3 (English Time 3 ) توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر  آزمون از مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time با نرم افزرار winrar فشرده شده است که دربرگیرنده فایل قابل ویرایش word و فایل PDF بهمراه فایل صوتی (و بعضی آزمونها بهمراه کلید و پاسخنامه ) می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۲ English Time

english time 2

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۲ English Time

این بسته دربرگیرنده آزمونهای جمع بندی از ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان انگلیش تایم ۲ می باشد که توسط زبانکده اوس طراحی شده است.هر آزمون در مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۲ English Time دارای فایل قابل ویرایش و غیر قابل ویرایش سوالات بهمراه فایل صوتی آزمونها ست.آزمونها فاقد کلید و پاسخ نامه است.فایلها توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.صفحاتی بعنوان نمونه در زیر موجود می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۱ English Time

english time 1 student book

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۱ English Time

این آزمونها از ویرایش دوم اینگلیش تایم ۱ English Time می باشد و توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر آزمون از مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۱ English Time دربرگیرنده فایل قابل ویرایش سوالات ( word ) ، فایل غیر قابل ویرایش سوالات (PDF ) و فایل صوتی می باشد.

مجموعه آموزش زبان اینگلیش تایم English Time در شش سطح و مخصوص رده سنی ۱۰ تا ۱۵ سال می باشد.معمولا قبل از این مجموعه مجموعه مجیک تایم Magic Time تدریس می شود.

دانلود کتاب استاد English Time 6

دانلود کتاب استاد English Time ۶

دانلود کتاب تیچرز انگلیش تایم ۶

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۶ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

English Time 5 Teacher Book PDF

دانلود کتاب استاد English Time 5

کتاب تیچرز انگلیش تایم ۵

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۵ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

English Time 4 Teacher Book PDF

دانلود کتاب استاد English Time 4

کتاب تیچرز انگلیش تایم ۴

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۴ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

دانلود رایگان کتابهای English Time

دانلود رایگان کتابهای English Time

کتابهای انگلیش تایم

با کمال عذر خواهی از کاربران گرامی

متاسفانه این مطلب از وب سایت کاردوآنلاین در اینجا کپی شده بود که به منظر می رسد سایت مبدا لینک دانلود ها را پولی کرده و به همین منظور لینک ها فعال نمی باشد.

بینک ها حذف شد.

مجموعه ای چندمنظوره آموزش انگلیسی اعم از مکالمه انگلیسی ,تقویت مهارت خواندن انگلیسی , تقویت قدرت شنیداری در انگلیسی  , گرامرزبان انگلیسی و …

Free Download of English Time 2 Teacher Book PDF

English Time 2 Teacher Book (Second Edition)

Scanned file of Teacher Book .The quality is not satisfactory.

این کتاب دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص روشهای تدریس مهارتهای زبانی سطح ۲ کتاب انگلیش تایم می باشد.همچنین کلید سوالات و تمرینهای کتاب کار و کتاب زبان آموزان موجود است. متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.

English Time 1 Teacher Book Second Edition PDF

English Time 1 Teacher Book

دانلود کتاب استاد English Time 1

English Time 1 Teacher Book

این کتاب در برگیرنده مباحث آموزشی و روشهای تدریس سطح ۱ کتاب انگلیش تایم  می باشد ،همچنین کلید سوالات و تمرینهای کتاب زبان آموز و کتاب کار نیز در آن موجود است.

متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ، کیفیت کتاب استاد نیز پایین می باشد.