آرشیو دسته ها: English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time

آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time فایل سوالات با فرمت word ( قابل ویرایش ) و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۵ تا ۸ فاقد فایل صوتی است.مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time توسط گروه اَوَس تهیه شده است.آزمونهای زیر به صورت جمع بندی (فاینال و میان ترم ) می باشد که مختص مراکز

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 5

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 5 این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 5 انگلیش تایم  است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

ادامه مطلب

دانلود مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 4

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 4 این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 4 انگلیش تایم 4 است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time این آزمونها براساس ویرایش دوم کتاب انگلیش تایم 3 (English Time 3 ) توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر  آزمون از مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time با نرم افزرار winrar فشرده شده است که دربرگیرنده فایل قابل ویرایش word و فایل PDF بهمراه فایل صوتی (و بعضی آزمونها بهمراه کلید و

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۲ English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۲ English Time این بسته دربرگیرنده آزمونهای جمع بندی از ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان انگلیش تایم ۲ می باشد که توسط زبانکده اوس طراحی شده است.هر آزمون در مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۲ English Time دارای فایل قابل ویرایش و غیر قابل ویرایش سوالات بهمراه فایل صوتی آزمونها ست.آزمونها فاقد کلید و پاسخ نامه است.فایلها

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۱ English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۱ English Time این آزمونها از ویرایش دوم اینگلیش تایم ۱ English Time می باشد و توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر آزمون از مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۱ English Time دربرگیرنده فایل قابل ویرایش سوالات ( word ) ، فایل غیر قابل ویرایش سوالات (PDF ) و فایل صوتی می باشد. مجموعه آموزش زبان

ادامه مطلب

آزمون و نمونه سوال English Time 6

آزمون و نمونه سوال English Time 6 آزمون و نمونه سوال English Time 6 دربرگیرنده آزمون های فاینال و میان ترم از کتاب انگلیش تایم ۶ است که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است. این بسته از دربرگیرنده آزمون از درسهای ۱ تا ۳ ، ۱ تا ۵ و ۶ تا ۸ ، ۶ تا ۱۰ می باشد. آزمونها

ادامه مطلب

آزمونهای انگلیش تایم-English Time

آزمونهای  انگلیش تایم-English Time این مطلب در برگیرنده آزمونهای انگلیش تایم-English Time است که توسط گروه آموزشی اَوَس آماده شده اند.این آزمونها بهمره فایل صوتی ،فایل قابل ویرایش ” word” و فایل PDF می باشد. همچنین پاسخنامه Answersheet  این سری آزمونها پیوست شده است. از هر کتاب ۴ آزمون به تفکیک به شرح زیر می باشد. جهت دریافت این آزمونها

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد English Time 6

دانلود کتاب استاد English Time ۶ دانلود کتاب تیچرز انگلیش تایم ۶ این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۶ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید. متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه چاپی ،

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد English Time 5

دانلود کتاب استاد English Time 5 کتاب تیچرز انگلیش تایم ۵ این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۵ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید. متاسفانه به دلیل کیفیت پایین و سیاه و سفید بودن نسخه

ادامه مطلب
1 2