زبانکده اَوَس

زبانکده اَوَس

مرکز طراحی آزمون و دانلود کتابهای آموزشی زبان

خرید نسخه چاپی کتاب استاد

مطالب دسته: Everybody Up

دانلود مجموعه آموزش زبان Everybody Up

دانلود مجموعه آموزش زبان Everybody Up

مجموعه آموزش زبان Everybody Up

مجموعه آموزش زبان Everybody Up در هفت سطح و مختص سنین ۵ تا ۱۲ سال می باشد.کتابهای Everybody Up با لهجه امریکن و از انتشارات آکسفورد می باشد.مجموعه آموزش زبان Everybody Up  توسط گروه اَوس تهیه شده است.

ادامه مطلب...