آرشیو دسته ها: Family & Friends

دانلود کتاب American English Family and Friends 6

american-english-family-and-friends-6

کتاب American English Family and Friends 6 این مطلب دربرگیرنده فایل PDF نسخه امریکن کتاب زبان آموز فمیلی فرندز 6 (American English Family and Friend 6 ) می باشد که توسط گروه اَوَس اماده شده است.فایل اسکن شده و توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.

ادامه مطلب

دانلود کتاب American English Family and Friends 2

دانلود نسخه امریکن فمیلی فرندز 2 American English Family and Friends 2 PDF این مطلب دربرگیرنده نسخه امریکن کتاب فمیلی فرندز 2 از مجموعه آموزش زبان کودکان-فمیلی فرندز (ّFamily and Friends 2 ) می باشد که توسط گروه اَوَس اسکن و برروی سایت قرار گرفته است.از کاربران گرامی بابت تاخیر در بارگزاری این فایل عذر خواهیم.

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends

آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends به طور مجزار توسط فشرده شده و در هر فایل فشرده ،فایل قابل ویرایش سوالات (Word) ، فایل PDF سوالات بهمراه فایل صوتی می باشد.مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends براساس ویرایش امریکن و وتوسط گروه اَوَس طراحی شده است.

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends این آزمونها از ویرایش امریکن ( American ) مجموعه آموزش زبان فمیلی فرندز ۴ ( Family and friends 4 ) می باشد که توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر بسته آزمون از مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends دربرگیرنده فایلهای قابل ویرایش سوالات word ، فایل غیرقابل ویرایش سوالات

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends

 آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends این بسته دربرگیرنده آزمونهای آماده شده از نسخه امریکن ویرایش اول می باشد..سوالات آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends در دو فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی در اختیار شما قرار می گیرد.آزمونها فاقد کلید و پاسخنامه هستند. از هر آزمون یک صفحه به عنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

ادامه مطلب

آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends

فمیلی فرندز Family and Friends این مطلب دربرگیرنده آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends از نسخه امریکن می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است. آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends دربرگیرنده دو فایل قابل ویرایش word و PDF می باشد.یک صفحه از این آزمون بعنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

ادامه مطلب

آزمون فمیلی فرندز 4 درس 1 تا 7

Family and Friends 4 Unit 1 to 7 Exam آزمون فمیلی فرندز 4 درس 1 تا 7 براساس ویرایش امریکن و توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است. بسته آزمون فمیلی فرندز 4 درس 1 تا 7 دربرگیرنده 2 فایل سوال با فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.

ادامه مطلب

آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر

آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر بسته آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر دربرگیرنده چهار آزمون از درسهای استارتر تا 4 ، استارتر تا 5 ، 5 تا 9 و 6 تا 9 می باشد.این آزمونها توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. آزمون درس استارتر تا 4 ،  5 تا 9  و درس یک تا 9 بهمراه

ادامه مطلب

دانلودمجموعه آزمونهای Family and Friends 5

آزمونهای Family and Friends 5 این مجموعه دربرگیرنده سوالات جمع بندی و ارزیابی میان ترم و فاینال فمیلی فرندز ۵ نسخه امریکن می باشد.بسته آزمونهای Family and Friends 5 دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.

ادامه مطلب

آزمون فمیلی فرندز 5 درس استارتر تا 4

Family and Friends 5 Unit starter to 4 Exam آزمون فمیلی فرندز 5 درس استارتر تا 4 از ویرایش امریکن تهیه شده است و دربرگیرنده دو فایل سوال ، قابل ویرایش با فرمت WORD و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد. صفحه اول این آزمون جهت نمونه بروی سایت قرار گرفته است.

ادامه مطلب
1 2 3 4