سفارش آزمون
 

Family & Friends

دانلود کتاب American English Family and Friends 6

american-english-family-and-friends-6

کتاب American English Family and Friends 6

این مطلب دربرگیرنده فایل PDF نسخه امریکن کتاب زبان آموز فمیلی فرندز 6 (American English Family and Friend 6 ) می باشد که توسط گروه اَوَس اماده شده است.فایل اسکن شده و توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.

دانلود کتاب American English Family and Friends 2

family and friends 2

دانلود نسخه امریکن فمیلی فرندز 2

American English Family and Friends 2 PDF

این مطلب دربرگیرنده نسخه امریکن کتاب فمیلی فرندز 2 از مجموعه آموزش زبان کودکان-فمیلی فرندز (ّFamily and Friends 2 ) می باشد که توسط گروه اَوَس اسکن و برروی سایت قرار گرفته است.از کاربران گرامی بابت تاخیر در بارگزاری این فایل عذر خواهیم.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends

american family and friends 3

آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends به طور مجزار توسط فشرده شده و در هر فایل فشرده ،فایل قابل ویرایش سوالات (Word) ، فایل PDF سوالات بهمراه فایل صوتی می باشد.مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends براساس ویرایش امریکن و وتوسط گروه اَوَس طراحی شده است.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends

family and friends 4

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends

این آزمونها از ویرایش امریکن ( American ) مجموعه آموزش زبان فمیلی فرندز ۴ ( Family and friends 4 ) می باشد که توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر بسته آزمون از مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends دربرگیرنده فایلهای قابل ویرایش سوالات word ، فایل غیرقابل ویرایش سوالات PDF و فایل صوتی می باشد( در صورتی که بخش listening را دارا باشند ).صفحاتی بعنوان نمونه برروی سایت بارگزاری شده اند.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends

family and friends 6

 آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends

این بسته دربرگیرنده آزمونهای آماده شده از نسخه امریکن ویرایش اول می باشد..سوالات آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends در دو فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی در اختیار شما قرار می گیرد.آزمونها فاقد کلید و پاسخنامه هستند. از هر آزمون یک صفحه به عنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends

فمیلی فرندز Family and Friends

این مطلب دربرگیرنده آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends از نسخه امریکن می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends دربرگیرنده دو فایل قابل ویرایش word و PDF می باشد.یک صفحه از این آزمون بعنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر

آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر

بسته آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر دربرگیرنده چهار آزمون از درسهای استارتر تا 4 ، استارتر تا 5 ، 5 تا 9 و 6 تا 9 می باشد.این آزمونها توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.

آزمون درس استارتر تا 4 ،  5 تا 9  و درس یک تا 9 بهمراه فایل صوتی و دربرگیرنده 4 فایل صوتی است.

آزمون درس استارتر تا 5 بدون فایل صوتی

آزمون درس 6 تا 9 با یک فایل صوتی می باشد.

مجموعه آزمونهای Family and Friends 5

family and friends 5

آزمونهای Family and Friends 5

این مجموعه دربرگیرنده سوالات جمع بندی و ارزیابی میان ترم و فاینال فمیلی فرندز ۵ نسخه امریکن می باشد.بسته آزمونهای Family and Friends 5 دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.

دانلود کتاب American English Family and Friends 5

family and friends 5

American English Family and Friends 5

این مطلب دربرگیرنده دانلود کتاب American English Family and Friends 5 از سری کتابهای فمیلی فرندز ویرایش American می باشد.این کتاب اسکن شده و سعی شده است در حاللت OCR باشد تا مطالب آن قابلیت کپی داشته باشد.لازم به ذکر میدانیم کتابهای فمیلی فرندز رایگان موجود در دیگر سایتها از نسخه British  می باشد.

دانلود کتاب American English Family and Friends 3

american family and friends 3

کتاب  Family and Friends 3

کتاب Family and Friends 3 به صورت اسکن شده و با فرمت PDF می باشد.این فایل از کیفیت بالایی برخوردار نیست.ورژن های بریتیش این سری کتابها به صورت رایگان برروی دیگر سایتها موجود است اما این کتاب نسخه امریکن می باشد.