Family & Friends

دانلود کتاب American English Family and Friends 6

american-english-family-and-friends-6

کتاب American English Family and Friends 6

این مطلب دربرگیرنده فایل PDF نسخه امریکن کتاب زبان آموز فمیلی فرندز 6 (American English Family and Friend 6 ) می باشد که توسط گروه اَوَس اماده شده است.فایل اسکن شده و توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.

دانلود کتاب American English Family and Friends 2

family and friends 2

دانلود نسخه امریکن فمیلی فرندز 2

American English Family and Friends 2 PDF

این مطلب دربرگیرنده نسخه امریکن کتاب فمیلی فرندز 2 از مجموعه آموزش زبان کودکان-فمیلی فرندز (ّFamily and Friends 2 ) می باشد که توسط گروه اَوَس اسکن و برروی سایت قرار گرفته است.از کاربران گرامی بابت تاخیر در بارگزاری این فایل عذر خواهیم.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends

american family and friends 3

آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends به طور مجزار توسط فشرده شده و در هر فایل فشرده ،فایل قابل ویرایش سوالات (Word) ، فایل PDF سوالات بهمراه فایل صوتی می باشد.مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 3 Family and Friends براساس ویرایش امریکن و وتوسط گروه اَوَس طراحی شده است.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends

family and friends 4

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends

این آزمونها از ویرایش امریکن ( American ) مجموعه آموزش زبان فمیلی فرندز ۴ ( Family and friends 4 ) می باشد که توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر بسته آزمون از مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز ۴ Family and Friends دربرگیرنده فایلهای قابل ویرایش سوالات word ، فایل غیرقابل ویرایش سوالات PDF و فایل صوتی می باشد( در صورتی که بخش listening را دارا باشند ).صفحاتی بعنوان نمونه برروی سایت بارگزاری شده اند.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends

family and friends 6

 آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends

این بسته دربرگیرنده آزمونهای آماده شده از نسخه امریکن ویرایش اول می باشد..سوالات آزمونهای فمیلی فرندز 6 Family Friends در دو فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی در اختیار شما قرار می گیرد.آزمونها فاقد کلید و پاسخنامه هستند. از هر آزمون یک صفحه به عنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends

فمیلی فرندز Family and Friends

این مطلب دربرگیرنده آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends از نسخه امریکن می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

آزمون جامع فمیلی فرندز Family and Friends دربرگیرنده دو فایل قابل ویرایش word و PDF می باشد.یک صفحه از این آزمون بعنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر

آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر

بسته آزمون میان ترم و فاینال فمیلی فرندز استارتر دربرگیرنده چهار آزمون از درسهای استارتر تا 4 ، استارتر تا 5 ، 5 تا 9 و 6 تا 9 می باشد.این آزمونها توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.

آزمون درس استارتر تا 4 ،  5 تا 9  و درس یک تا 9 بهمراه فایل صوتی و دربرگیرنده 4 فایل صوتی است.

آزمون درس استارتر تا 5 بدون فایل صوتی

آزمون درس 6 تا 9 با یک فایل صوتی می باشد.

مجموعه آزمونهای Family and Friends 5

family and friends 5

آزمونهای Family and Friends 5

این مجموعه دربرگیرنده سوالات جمع بندی و ارزیابی میان ترم و فاینال فمیلی فرندز ۵ نسخه امریکن می باشد.بسته آزمونهای Family and Friends 5 دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت قابل ویرایش word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.

دانلود کتاب American English Family and Friends 5

family and friends 5

American English Family and Friends 5

این مطلب دربرگیرنده دانلود کتاب American English Family and Friends 5 از سری کتابهای فمیلی فرندز ویرایش American می باشد.این کتاب اسکن شده و سعی شده است در حاللت OCR باشد تا مطالب آن قابلیت کپی داشته باشد.لازم به ذکر میدانیم کتابهای فمیلی فرندز رایگان موجود در دیگر سایتها از نسخه British  می باشد.

دانلود کتاب American English Family and Friends 3

american family and friends 3

کتاب  Family and Friends 3

کتاب Family and Friends 3 به صورت اسکن شده و با فرمت PDF می باشد.این فایل از کیفیت بالایی برخوردار نیست.ورژن های بریتیش این سری کتابها به صورت رایگان برروی دیگر سایتها موجود است اما این کتاب نسخه امریکن می باشد.

دانلود کتاب American English Family and Friends 4

family and friends 4

American English Family and Friends 4

این مطلب دربرگیرنده فایل PDF نسخه آمریکایی فمیلی فرندز 4 (American English Family and Friends 4 ) می باشد.این فایل با نرم افزار winrar فشرده شده است.

لازم به ذکر است کتابهای رایگان موجود در دیگر سایتها از نسخه بریتیش (British ) می باشد.به زودی تمامی کتابهای این مجموعه برروی سایت بارگزاری خواهند شد.در صورتی که کتاب شما برروی سایت بارگزاری نشده است ما را از آن مطلع سازید.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز Family and Friends 2

family and friends 2

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز Family and Friends 2

این بسته متشکل از آزمونهای کویز ، میان ترم و فاینال می باشد.مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز Family and Friends 2  براساس ویرایش امریکن تهیه شده است .هر فایل فشرده آزمون متشکل از دو فایل سوالات با فرمت قابل ویرایش word و غیر قابل ویرایش PDF می باشد.این آزمونها ویژه مراکز آموزش زبان می باشد و توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 1 Family and Friends

family and friends 1

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 1 Family and Friends

این مجموعه در برگیرنده آزمونهای کویز ، میان ترم و فاینال فمیلی فرندز 1 ویرایش امریکن می باشد.مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز 1 Family and Friends توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.فایلها به صورت فشرده و هر فایل در برگیرنده یک فایل قابل ویرایش word ، یک فایل غیر قابل ویرایش PDF می باشد.بعضی آزمونها نیز دارای فایل صوتی و سوالات شنیداری می باشند که هزینه انها 6000 تومان می باشد.

آزمونهای درس به درس Family and Friends Second Edition

آزمونهای درس به درس Family and Friends Second Edition

بسته آزمونهای درس به درس Family and Friends Second Edition دربرگیرنده آزمونهای مجزا از هر درس ، همچنین آزمونهای جمع بندی از ویرایش دوم بسته بریتیش British  می باشد.

لازم به ذکر است فایل سوالات با دو فرمت قابل ویرایش word و PDF دراختیار شما قرار می گیرد.همچنین فایل صوتی هر آزمون بهمراه کلید سوالات و آزمونهای فلایر در این بسته موجود است.

دانلود رایگان کتابهای Family and Friends Second Edition

این مطلب دربرگیرنده کتابهای فمیلی فرندز ویرایش دوم (Family and Friends Second Edition ) با لهجه بریتیش می باشد.

این مجموعه (Family and Friends Second Edition ) در هفت سطح است که بهمراه سری کتابهای Little Friends و First Friends  تدریس می شود.

توصیه می شود بعد از اتمام دوره فمیلی فرندز آزمونی جامع یا تعیین سطحی گرفته شود و طبق آن زبان اموزان در دوره های بعدی شرکت کنند.