سفارش آزمون
 

FUN

Fun for Starters, Movers ,Flyers Fourth Edition PDFs

fun for starters,movers, flyers

This fourth edition updated for the 2018 revised exams, provides bright, full-color and interactive preparation for the Cambridge English: Young Learners (YLE) Tests. Fun activities balanced with exam-style questions practice all the areas of the syllabus in a communicative way.

ویرایش چهارم دوره آموزشی Fun جهت آزمون به روز شده YLE کمبریج  توسط انتشارات کمبریج در سه سطح Starter , Mover ,Flyer به چاپ رسیده است.صفحات تمام رنگی ، براق است و از روش تعاملی و ارتباطی استفاده شده است.تمرکز کتاب برحوزه هایی است که بیشترین مشکلات را برای زبان اموزان کودک و نوجوان بهمراه دارد.دروس کاملا تعاملی ، تمارین و بازیها نیز جالب و انگیزشی می باشد.