Happy House 1

مجموعه آزمونهای جمع بندی 1 Happy House

مجموعه آزمونهای 1 Happy House سعی می شود در این مطلب آخرین آزمونهای طراحی شده از مجموعه 1 Happy House قرار گیرد . سوالات مجموعه آزمونهای 1 Happy House در دو فرمت PDF و Word می باشد که توسط نرم افزار WINRAR فشرده شده است.آزمونها بدون کلید می باشند.

Continue
happy house 2 american english

مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Happy House

مجموعه آزمونهای 2 Happy House سعی می شود در این مطلب آخرین آزمونهای طراحی شده از مجموعه 2 Happy House قرار گیرد . سوالات مجموعه آزمونهای 2 Happy House در دو فرمت PDF و Word می باشد که توسط نرم افزار WINRAR فشرده شده است.آزمونها بدون کلید می باشند.

Continue
happy world 2

دانلود کتاب زبان آموز Happy World 2

Happy World 2 PDF دراین مطلب در ادامه بارگزاری مجموعه اموزشی هپی (Happy ) کتاب زبان آموز هپی ورلد 2 (Happy World 2) نسخه امریکن (Happy world 2 American English student’s book ) را برروی سایت قرار داده ایم.لازم به ذکر است فایل اسکن شده با فرمت PDF و توسط

Continue

دانلود کتاب زبان آموز Happy Street 2

Happy Street 2 American English Student’s Book این مطلب دربرگیرنده نسخه آمریکایی (American Accent ) کتاب Happy Street 2 زبان آموز می باشد.همچنین کتاب کار و سی دی های آن نیز موجود است . در صورت نیاز به آنها از طریق ارسال نظر ما را ازآن مطلع سازید.زبان آموزان و

Continue
happy street1 american english

دانلود کتاب زبان آموز Happy Street 1

این مطلب دربرگیرنده کتاب Happy Street 1 از سری مجموعه Happy و سطح بعد از کتابهای  Happy House می باشد.این کتاب از انتشارات آکسفورد و نسخه آمریکایی ( American Accent ) می باشد و متفاوت از نسخه New Edition با لهجه British است.فایل اسکن شده از کیفیت خوبی برخوردار است

Continue
happy house 2 american english

دانلود کتاب زبان آموز Happy House 2

در ادامه مطلب قبلی دانلود کتاب زبان آموز happy House 2 را برای زبان دوستان و زبان آموزان برروی سایت قرار داده ایم.این کتاب Happy house 2 American English نسخه آمریکایی می باشد. در پاسخ سوال کاربران گرامی سری دیگر کتابهای Happy همانند Happy Street و Happy World به زودی

Continue
Happy House 1

دانلود کتاب Happy House 1

در دیگر وب سایتها همانند کاردوآنلاین کتاب هپی هوس (Happy House) ویرایش بریتیش(British) آن قرار گرفته است که می توانید به ان مراجعه و خریداری کنید و در این مطلب نسخه امریکن (American ) این مجموعه اموزشی قرار گرفته است.دانلود کتاب Happy House 1 American English به درخواست کاربران عزیز

Continue