سفارش آزمون
 

Hip Hip Hooray

دانلود مجموعه آزمونهای Hip Hip Hooray 6

آزمونهای Hip Hip Hooray 6

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال هیپ هیپ هورای 6 می باشد.آزمونهای Hip Hip Hooray 6 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش )  تهیه شده است. آزمونهای Hip Hip Hooray 6 دربرگیرنده سوالات vocabulary ، Grammar ، Reading و Writing می باشد.سوالات به صورت تستی تشریحی میباشد.صفحاتی بعنوان نمونه بررروی سایت بارگزای شده است. آزمونهای 5000 تومانی بدون فایل صوتی و 7000 تومانی با فایل صوتی می باشد.

مجموعه آزمونهای هیپ هیپ هورای ۱ Hip Hip Hooray

hip hip hooray 1

آزمونهای Hip Hip Hooray 1

این بسته دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال و جمع بندی از ویرایش دوم کتاب هیپ هیپ هورای ۱ می باشد.سوالات آزمونهای Hip Hip Hooray با دو فرمت word قابل ویرایش و PDF .آزمونهای میان ترم فاقد فایل صوتی و سوال Listening می باشند. آزمونهای Hip Hip Hooray توسط گروه اموزشی اَوَس طراحی شده است.

مجموعه آزمونهای هیپ هیپ هورای 3 Hip Hip Hooray

hip hip hooray 3 student book

آزمون هیپ هیپ هورای 3 Hip Hip Hooray

سوالات تهیه شده با دو فرمت قابل ویرایش word و PDF می باشد. آزمون هیپ هیپ هورای 3 Hip Hip Hooray فاقد سوال listening و فایل صوتی است. این آزمونها توسط گروه آموزشی اَوس طراحی شده است.صفحاتی بعنوان نمونه از این آزمونها برروی سایت قرار گرفته است.این آزمونها براساس ویرایش دوم تهیه شده است.پیشتر نیز دو نمونه آزمون هیپ هیپ هورای 3 Hip Hip Hooray برروی سایت بارگزاری شده بود که متاسفانه قابل ویرایش نبود .

مجموعه آزمونهای هیپ هیپ هورای 5 Hip Hip Hooray

آزمونهای میان ترم و فاینال هیپ هیپ هورای 5

در این مجموعه سعی شده است جدیدترین آزمونهای میان ترم  و فاینال طراحی شده توسط گروه آموزشی اَوَس از کتاب هیپ هیپ هورای 5 برروی سایت قرار گیرد.هر آزمون دارای دو فایل سوال با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد. همچنین صفحاتی به عنوان نمونه از هر آزمون برروی سایت قرار گرفته است.

دانلود ویرایش دوم دوره آموزشی Hip Hip Hooray

Hip Hip Hooray Second Edition PDF

Hip Hip Hooray! Second Edition features stories to motivate young learners and provide a familiar context to make grammar easy to teach and fun to learn. Practice pages are interleaved to provide a 4 skills step-by-step sequence that prepares students for success.

این مجموعه از طریق تصاویر زیبا در چهارچوپ کلاسیک، داستان های مردمی، اجرای نقش و آهنگ های زیبا ارائه آموزش زبان می کند. بالا بردن قدرت تلفظ کودکان، نکات گرامری از دیگر مواردی است که در این کتاب کار شده است.

دانلود کتاب استاد Hip Hip Hooray 2

دانلود کتاب استاد Hip Hip Hooray 2

کتاب تیچرز هیپ هیپ هورای ۲

این کتاب در برگیرنده مباحث آموزشی روشهای نوین در خصوصو آموزش مهارتهای سطح ۲ این کتاب است.همچنین کلید کتاب زبان آموز و کتاب کار در آن گنجانده شده است.

دانلود کتاب Hip Hip Hooray 3 Teacher’s Book

دانلود کتاب Hip Hip Hooray 3 Teacher’s Book

دانلود کتاب استاد هیپ هیپ هورای 3

این فایل با فرمنت PDF و به قیمت 1000 تومان می باشد.

Hip Hip Hooray! presents language through beautiful illustrations in the context of classic, popular storylines. The course has strong phonics and grammar strands, TPR, role-play and songs.

 

  • Classic stories retold in the Student Book attract students and provide them with a topical thread and model for new language
  • Vibrant illustrations bring the story and the target language to life
  • Interleaved Workbook pages and pull-out Little Books provide fun review and extension

تست تعیین سطح Hip Hip Hooray

تست تعیین سطح Hip Hip Hooray

تست تعیین سطح هیپ هیپ هورای

Hip Hip Hooray Placement Test

این فایل دربرگیرنده تست تعیین سطح سطوح مختلف کتاب هیپ هیپ هورای به همراه کلید آن می باشد.

قیمت فایل 1000 تومان

There is a Placement Test for levels 1 and 2, levels 3 and 4, and levels 5 and 6.  There is also an introduction to the tests (including scoring rubrics) and test audio scripts, which include the answer keys.

مجموعه آزمونهای هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hooray

 آزمون هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hooray

این آزمون توسط گروه آموزشی اَوَس و ویژه مراکز زبان تهیه شده است.آزمون از کتاب Hip Hip Hooray 2 ویرایش دوم که فایلهای ان توسط نرم افزار winrar فشرده شده و هر آزمون هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hoorayدربرگیرنده یک فایل ورد ( word ) که قالب ویرایش می باشد ،یک فایل PDF سوالات و همچنین فایل صوتی برای سوالات Liistening است.

نمونه سوال استاندارد Hip Hip Hooray 3

hip hip hooray 3 student book

نمونه سوال استاندارد هیپ هیپ هورای ۳

نمونه سوال استاندارد و درس به درس Hip Hip Hooray 3

Hip Hip Hooray 3 Unit Tests

این بسته بهمراه فایل صوتی می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

تست تعیین سطح ،وردی ،میان ترم و فاینال نیز دردسترس است که می بایست تلفنی سفارش دهید.