سفارش آزمون
 

تماس با زبانکده اَوَس

*** زبانکده اَوَس اولین وتنهاترین مرکز تخصصی طرح و تهیه آزمونهای “کویز، میانترم، پایان ترم ، تعیین سطح و جامع ” و ارائه  مشاوره و برنامه آموزشی مراکز آموزش زبان است.

وب سایت ” زبانکده اَوَس” درای مجوز ” نشر دیجیتال ”، ” لوگوی ساماندهی” از وزارت ارشاد و نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن می باشد.

contact us with avasshop

آدرس ایمیل زبانکده :

info@avasshop.ir