دانلود رایگان کتابهای Family and Friends Second Edition

این مطلب دربرگیرنده کتابهای فمیلی فرندز ویرایش دوم (Family and Friends Second Edition ) با لهجه بریتیش  British می باشد.این مجموعه (Family and Friends Second Edition ) در هفت سطح است که بهمراه سری کتابهای Little Friends و First Friends  تدریس می شود.توصیه می شود بعد از اتمام دوره فمیلی فرندز آزمونی جامع یا تعیین سطحی گرفته شود و طبق آن زبان اموزان در دوره های بعدی شرکت کنند. دوره های بعدی آن می تواند کتابهای فور کرنرز ، سلوشنز یا تین تو تین با شد.

سطح Starter

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 26 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 149 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 15 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 100 مگابایت)

دانلود نرم افزار مجموعه Family and Friends (حجم 107 مگابایت)

سطح 1

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 32 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 146 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 46 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 250 مگابایت)

دانلود نرم افزار مجموعه Family and Friends (حجم 119 مگابایت)

سطح 2

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 54 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 260 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 20 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 268 مگابایت)

دانلود نرم افزار مجموعه Family and Friends (حجم 133 مگابایت)

سطح 3

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 62 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 277 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 38 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 262 مگابایت)

دانلود نرم افزار مجموعه Family and Friends (حجم 118 مگابایت)

سطح 4

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 61 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 284 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 36 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 354 مگابایت)

دانلود نرم افزار مجموعه Family and Friends (حجم 193 مگابایت)

سطح 5

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 67 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 268 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 41 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 55 مگابایت)

دانلود نرم افزار مجموعه Family and Friends (حجم 43 مگابایت)

سطح 6

دانلود فایل PDF کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 76 مگابایت)

دانلود فایلهای صوتی MP3 کتاب دانش آموز Family and Friends (حجم 256 مگابایت)

دانلود فایل PDF کتاب کار Family and Friends (حجم 49 مگابایت)

دانلود فایلهای ویدیویی مجموعه Family and Friends (حجم 60 مگابایت)

 

رمز عبور : www.liber.ir

 

17 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رایگان کتابهای Family and Friends Second Edition»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.