نمونه سوال FCE Use of English

نمونه سوال FCE Use of English

FCE Use of English Sample exam

نمونه سوال کاربردزبانی آزمون اف سی ایی

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |
Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 |
Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12

A Cambridge English: First (FCE) qualification proves you have the language skills to live and work independently in an English-speaking country or study on courses taught in English.

This exam is the logical step in your language learning journey between Cambridge English: Preliminary (PET) and Cambridge English: Advanced (CAE).

|

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *