نمونه سوال آزمون CAE

CAE Sample Examنمونه سوال آزمون CAE

Reading

Part 5 | | Part 7 | Part 8

Use of English

Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |
Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 |
Part 9 | Part 10 | Part 11 | Part 12 |

Cambridge English: Advanced (CAE), also known as the Certificate in Advanced English (CAE), is an international English language examination developed by Cambridge English Language Assessment (previously known as University of Cambridge ESOL Examinations).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *