نمونه سوال آزمون PET

نمونه سوال آزمون PET

PET Sample Examنمونه سوال آزمون پت

Objective Pet

دانلود

A Cambridge English: Preliminary (PET) qualification shows that you have mastered the basics of English and now have practical language skills for everyday use.

This exam is the logical step in your language learning journey between Cambridge English: Key (KET) and Cambridge English: First (FCE).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *