آزمونهای استاندارد توسط مولفین کتاب به چاپ رسیده است که دربرگیرنده آزمونهای مجزا از هر درس بهمراه فایل صوتی و کلید می باشد.این بسته آزمون همراه با کتاب استاد ارائه می شود.از این سوالات می توان جهت طرح کویز ، آزمون میان ترم و فاینال استفاده کرد.جهت آشنایی با شکل سوالات و تمرین بیشتر ، زبان آموزان می توانند از این سوالات استفاده کنند.

**  جهت خرید و دانلود این آزمونها و نمونه سوالات اینجا کلیک کنید.