سفارش آزمون
 

دانلود نرم افزار Think Presentation Plus

think student book

نرم افزار Think Presentation Plus

نرم افزار Think Presentation Plus ، نرم افزاری کامل جهت ارائه و آموزش است.نرم افزار Think Presentation Plus متشکل از فایلهای ارتباطی Interactive کتاب زبان آموز ، کتاب کار ، فایلهای ویدیویی ، صوتی ، کتاب استاد و کتاب تمرین و دیگر موارد کاربردی است که کمک شایانی به استاد و زبان آموز در جهت فراگرفتن جذاب زبان می کند.

Think Presentation Plus DVD

Presentation Plus is a complete planning and presentation tool for teachers. It includes Interactive Whiteboard software, fully interactive Student’s Book and Workbook, full video and audio content, digital Teacher’s Book and Teacher’s Resource Book for paper-free lesson planning, online teacher training and a link to the online learning management platform to track student’s progress. This version comes on DVD. Presentation Plus is also available as a mobile application suitable for iOS and Android.

Think 1 Presentation Plus

Think 2 Presentation Plus

Think 3 Presentation Plus

Think 4 Presentation Plus

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *