ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان کانکت Connect  دربرگیرنده بسته کامل کتابها و فایلهای صوتی این مجموعه می باشد.

مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد و از سطح مقدماتی تا متوسط را پوشش می دهد.مراکز اموزش زبان می توانند از این مجموعه به عنوان پلی بین مجموعه های اموزشی فمیلی فرندز و امریکن فایل   و یا بک پک و تاپ ناچ استفاده کنند .

Connect Second Edition

Motivation is encouraged through high-interest topics and lively activities. Each Student’s Book contains eight units divided into two-page lessons with full-color photographs and illustrations. Also included in each unit are ‘Get Connected’ lessons which give students an opportunity to consolidate the English they are learning, and Theme Projects which help students connect their English to the world outside the classroom.

 

Connect 1 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 2 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 3 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 4 Student Book

به زودی

***

Connect 1 work Book

500 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 2 work Book

500 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 3 work Book

500 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 4 work Book

500 تومان – افزودن به سبد خرید

***

Connect 1 Student Book Audio Files

500 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 2 Student Book Audio Files

500 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 3 Student Book Audio Files

500 تومان – افزودن به سبد خرید

Connect 4 Student Book Audio Files

به زودی

***