کلید کتاب کارو اسکریپت Touchstone

کلید کتاب کار و متن فایلهای صوتی مجموعه آموزشی تاچ استون-ویرایش دوم.

این مطلب به در خواست زبان آموزان گرامی تهیه شده است.امیدوارم مثمر ثمر واقع شود.همانطور که میدانید سری کتابهای تاچ استون در 4 سطح به نگارش درآمده اند و به تازگی ویرایش دوم این کتاب در ایران به چاپ رسیده است.فایلها با فرمت PDF می باشد.

تاچ استون 1

تاچ استون 2

تاچ استون 3

تاچ استون 4

Touchstone, together with Viewpoint, is a six-level English program based on research from the Cambridge English Corpus. It presents natural language in authentic contexts, and explicitly develops conversation strategies so learners speak with fluency and confidence.

کلید کتاب کارو اسکریپت Touchstone

Touchstone is a fully-flexible program with proven results. With an abundance of print and digital options you can choose the best way to deliver the course to your students: print, online, or a blend of the two.

کلید کتاب کارو اسکریپت Touchstone

The new Touchstone Online Course Second edition is available on the Cambridge Learning Management System (CLMS) from September 2015.