Financial_Reporting

دانلود کتاب Financial Reporting Second Edition

دانلود کتاب Financial Reporting Second Edition در این بخش دانلود کتاب Financial Reporting Second Edition را برای کاربران عزیز به ضورت رایگان به اشتراک گذاشته ایم. این کتاب مربوط به آموزش گزارشگری مالی می باشد. که برای زبان آموزان علاقه مند به حسابداری بسیار مناسب می باشد.

ادامه مطلب
Multiple Intelligence in the classroom

دانلود ویرایش سوم Multiple Intelligence in the classroom

نسخه الکترونیک کتاب Multiple Intelligence in the classroom کتاب Multiple Intelligence توسط توماس آرمسترانگ به نگارش در آمده است و به تشریح نظریه هوشهای چندگانه ، نحوه تدریس ، ایجاد انگیزش و ارزشیابی در این بارهخ می پردازد. کتاب حاضر ، نسخه الکترونیک ویرایش سوم می باشد.

ادامه مطلب
Language Learning and Use in English-Medium Higher Education

دانلود کتاب Language Learning and Use in English-Medium Higher Education

کتاب حاضر به تعریف انتقادی و تشریح فهم بهتری از اموزش زبان برای اهداف آکادمیک است.این کتاب می تواند منبعی مناسب برای اساتید و دانشجویان محترمی باشد که به دنبال بررسی  تجارب آموزش زبان انگلیسی و کاربرد ان توسط زبان آموزان دوره های پیشرفته باشد.

ادامه مطلب
A Practical Guide to Reading Comprehension Exercises

دانلود کتاب Developing Reading Skills

این مطلب دربرگیرنده فایل PDF کتاب Developing Reading Skills نوشته Grellet Françoise می با شد که توسط انتشارات کمبریج در سال 1981 به چاپ رسیده است.این کتاب راهنمایی مناسب جهت افزایش مهارت تدریس درک مطلب می باشد که متشکل از تمرین های طبقه بندی  شده و توصیفی در جهت بهبود

ادامه مطلب